Samoocena autyzmu – jak osoby ze spektrum zaburzeń autyzmu odbierają autyzm. Badania netnograficzne


Abstrakt

From the times of Leon Kanner, autism was presented as a clinical image of behaviours. The descriptions were as comprehensive as possible, the diagnostic systems and therapies were optimised, and the analyses of various approaches to the etiology of autism were carried out. The contemporary knowledge is founded mainly on the analyses of behaviours, observations, and experiments. Cognition or self-awareness, which is a priority concept in this matter, can also be seen in the objects human beings create: in this case, people diagnosed with autism. The research was conducted at the turn of 2018 and 2019. The aim of the study was acquiring knowledge of autism perception by the individuals who are affected by ASD and able to communicate, according to the age and sex of the respondents. The research was conducted on 168 individuals diagnosed with autism (90 women and 78 men). The innovative aspect of this project lies in using the netnography method for collecting and analysing data. The findings of the research have helped to expand the knowledge of problems that ASD individuals experience and have allowed the subjects of the research to share their own perspectives, including the effect of social labeling on their position in the society.


Słowa kluczowe

self-reflection; autism; autism spectrum disorders

Benton, T., & Craib, I. (2003). Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu (L. Rasiński, tłum.). Wrocław: Wydaw. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Burrell, G., & Morgan, G. (1979). Sociological Paradigms and Organisational Analysis. London: Heinemann.

Ejdetyka. Pobrane z: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ejdetyka;3896920.html (data dostępu: 7.09.2018).

Hetmański, M. (2007). Epistemologia współcześnie. Kraków: Universitas.

Husserl, E. (1974). Idee czystej fenomenolgii i fenomenologicznej filozofii. Księga druga (D. Gierulanka, tłum.). Warszawa: PWN.

Kitson-Reynolds, E., Kitson, W., & Humphrys, K. (2015). Professional normal Living with autism: What’s your superpower? A personal reflection. British Journal of Midwifery, 23(11). Pobrane z: https://doi.org/10.12968/bjom.2015.23.11.808 (data dostępu: 12.04.2019).

Krzeszowski, T.P. (2010). Wstęp do wydania polskiego. W: G. Lakoff, & M. Johnson, Metafory w naszym życiu (T.P. Krzeszowski, tłum.). Warszawa: Aletheia.

Lakoff, G., & Johnson, M. (2010). Metafory w naszym życiu (T.P. Krzeszowski, tłum.). Warszawa: Altheia.

Leś, T. (2011). Filozofia a pedagogika. Czy jest możliwa pedagogika bez norm? Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2(54), 47–57.

Morgan, G. (1980). Paradigms, Metaphors, and Puzzle Solving in Organization Theory. Administrative Science Quarterly, 25, 605–622.

Morgan, G. (1981). The Schismatic Metaphor and Its Implications for Organizational Analysis. Organization Studies, 2(1), 23–44.

Morgan, G. (1983). More on Metaphor: Why We Cannot Control Tropes in Administrative Science. Administrative Science Quarterly, 28, 601–607.

Morgan, G. (2005). Obrazy organizacji (Z. Wiankowska-Ładyka, tłum.). Warszawa: PWN.

Norma. Pobrane z: https://sjp.pwn.pl/slowniki/norma.html (data dostępu: 12.04.2019).

Scheler, M. (1972). Die Idole der Selbsterkenntnis. In: Vom Umsturz der Werte. 5. Gesammelte Werke. T. 3. Bern–München: France Verlag 1972.

Scheler, M. (1980). Istota i formy sympatii (A. Węgrzecki, tłum.). Warszawa: PWN.

Schriber, R.A., Robins, R.W., & Solomon, M. (2014). Personality and Self-Insight in Individuals with Autism Spectrum Disorder. Journal of Personality and Social Psychology, 106(1), 112–130. Pobrane z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4122539/# (data dostępu: 12.04.2019).

Schütz, A. (2008). Obcy: esej z zakresu psychologii społecznej. W: A. Schütz, O wielości światów.

Szkice z socjologii fenomelogicznej (B. Jabłońska, tłum., s. 189–201). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Stein, E. (1917). Zum Problem der Einfühlung. Halle: Buchdruckerei des Waisenhauses.

Węgrzecki, A. (1992). O poznaniu drugiego człowieka. Kraków: Wydaw. Naukowe PAT.

Willey, L.H. (2018). Udawanie normalnej. Życie z zespołem Aspergera (zaburzeniami ze spektrum autyzmu) (P. Dobrowolski, tłum.). Kraków: Wydaw. Edukacyjne.

Woleński, J. (2007). Epistemologia: poznanie, prawda, wiedza, realizm. Warszawa: PWN.

Ziemiński, I. (2001). Nowsze koncepcje świadomości w filozofii analitycznej. Filo-sofija, 1, 263–278.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-22


BłeszyńskiJ. (2019). Samoocena autyzmu – jak osoby ze spektrum zaburzeń autyzmu odbierają autyzm. Badania netnograficzne. Logopedia Silesiana, (8), 124-136. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.07

Jacek J. Błeszyński  logopediasilesiana@us.edu.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6553-0550