Influence of Ankyloglossia on Primary Functions


Abstrakt

The aim of this article is to capture the influence of shortened tongue frenulum (ankyloglosia) on primary functions such as breathing, sucking, swallowing, as well as on food activities – biting and chewing. The publication is a review and is an attempt to combine the available professional literature (national and world) on the above topic, as well as to discuss the conclusions from the cited studies. One of the paragraphs is devoted to several cases of children with ankyloglossia and its impact on primary activities in these children. The article also includes own reflections and considerations from the literature and case description discussed in the publication, children with shortened sublingual frenulum.


Słowa kluczowe

ankyloglossia; primary functions; tongue frenulum; vertical and horizontal position of the tongue

Ballard, J.L., Auer, C.E., & Khoury, J.C. (2002). Ankyloglossia: assessment, incidance, and effect of frenuloplasty on the breastfeeding dyad. Pediatrics, 5, e63–e63.

Dezio, M., Piras, A., Gallottini, L., & Denotti, G. (2015). Tongue-tie, from embriology to treatment: a literaturę review. Journal of Pediatric nad Neonational Individualized Medicine, 4(1), 1–12.

Huang, Y.S., Quo, S., Berkowski, J.A., & Guilleminault, C. (2015). Short Lingual Frenulum and Obstructive Sleep Apnea in Children. Int J Pediatr Res, 1, 1–4.

Kaczmarek, A., & Łysiak-Seichter, M. (2005). Ankyloglosja i jej wpływ na powstawanie wad zgryzu, opis przypadków. Forum Ortodontyczne, 1(5), 133–141.

Kotlow, L. (2008). Lasers and pediatric dental care. Gen Dent, 56, 618–627.

Lingual, labial frenums: Early detection can prevent health effects associated with tongue-tie. Pobrane z: https://www.rdhmag.com/articles/print/volume-35/issue-12/content/lingual-and-labial-frenums.html (data dostępu: 15.03.2019).

Łuszczuk, M. (2013). Zaburzenia czynnościowe w obszarze narządu żucia jako podłoże wad wymowy. Forum Logopedyczne, 21, 55–62.

Malicka, I. (2013). Oddychanie jako jedna z funkcji prymarnych. Forum Logopedyczne, 21, 47–54.

Martinelli, R., Marchesan, I.Q., Gusmão, R.J., Rodrigues, A., & Berretin-Felix, G. (2014). Histological Characteristics of Altered Human Lingual Frenulum. Int J Pediatrics and Child Health, Health, 2, 5–9.

Nehring-Gugulska, M., Żukowska-Rubik, M., & Pietkiewicz, A. (2017). Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy. Kraków: Wydaw. Medycyna Praktyczna.

Ostapiuk, B. (1997). Zaburzenia dźwięczności realizacji fonemów języka polskiego – propozycja terminów i klasyfikacji. Audiologia, X, 117–136.

Ostapiuk, B. (2005). Logopedyczna ocena ruchomości języka. W: M. Młynarska, & T. Smereka (red.), Logopedia. Teoria i praktyka (s. 299–306). Wrocław: Wydaw. A. Linea.

Ostapiuk, B. (2013). Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii. Szczecin: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Ostapiuk, B. (2015). Postępowanie logopedyczne u osób z dyslalią i ankyloglosją. W: S. Grabias, J. Panasiuk, & T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego (s. 655–685). Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Pluta-Wojciechowska, D. (2011). Paradygmat postępowania w przypadku zaburzeń połykania w fazie ustnej. Ujęcie logopedyczno-ortodontyczne. Forum Logopedyczne, 19, 138–152.

Pluta-Wojciechowska, D. (2013). Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. Bytom: Wydaw. Ergo-Sum.

Pluta-Wojciechowska, D., & Sambor, B. (2016). O różnych typach skróconych wędzidełek języka, ich ocenie i interpretacji wyników badań w logopedii. Logopedia, 45, 123–157.

Proffit, W.R., Fields, H.W., & Sarver, D.M. (2007). Contemporary orthodontics. St. Louis: Molsby Elsevier.

Przybyla, O. (2015). Postępowanie logopedyczne w przypadku noworodków i niemowląt. W: S. Grabias, J. Panasiuk, & T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego (s. 555-559). Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

Sioda, T. (2012). Wędzidełko języka u noworodka – ocena neonatologiczna i zalecenia. Stand Med Ped, 9, 115–123.

Skorek, E.M. (2010). Reranie. Profilaktyka, diagnoza, terapia. Kraków: Impuls.

Skorek, E.M., & Rządzka, M. (2011). Profilaktyka i terapia dysfunkcji oddechowych u dzieci. Zielona Góra: Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Skrzek, J. (2016). Diagnoza i terapia funkcji pokarmowych w obrębie okolicy orofacjalnej – połykania, gryzienia i żucia. W: S. Milewski, & K. Kaczorowska-Bray (red.), Wczesna interwencja logopedyczna (s. 337–354). Gdańsk: Wydaw. Harmonia Universalis.

Stańczyk, K., Ciok, E., Perkowski, K., & Zadurska, M. (2017). Ankyloglosja – przegląd piśmiennictwa. „Forum Ortodontyczne Warszawa”. Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Stecko, E. (1991). Czynności przygotowujące niemowlęcy narząd artykulacyjny do podjęcia funkcji mowy. W: B. Rocławski (red.), Opieka logopedyczna od poczęcia. Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego.

Stecko, E. (2002). Zaburzenia mowy u dzieci – wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne. Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego.

Suter, V., & Bornstein, M.M. (2009). Ankyloglossia: facts and myths in diagnosis and treatment. J Periodontol, 80(8), 1204–1219.

Wallace, A.F. (1963). Tongue tie. Lancet, 2, 377–378.

Zaleski, T. (2002). Opóźniony rozwój mowy. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PWZL.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-22


SytaA., & ZiobrowskaK. (2019). Influence of Ankyloglossia on Primary Functions. Logopedia Silesiana, (8), 363-399. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.16

Aneta Syta  logopediasilesiana@us.edu.pl
Zakład Logopedii i Emisji Głosu, Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7487-4083
Kinga Ziobrowska 
Studentka logopedii ogólnej i klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny  Polska