Kontakt

Redakcja czasopisma „Narracje o Zagładzie”
pl. Sejmu Śląskiego 1,
40-032 Katowice (pokój 421),
e-mail: martacuber@interia.pl, anitajarzyna@gmail.com, noz@us.edu.pl
Strona czasopisma / journal website: http://www.noz.us.edu.pl/

Główna osoba do kontaktu

Marta Tomczok
redaktor naczelna
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wsparcie techniczne

LIBCOM Piotr Karwasiński