Kontakt

Redakcja czasopisma „Narracje o Zagładzie”
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice (pokój 421)
e-mail: anitajarzyna@gmail.com, noz@us.edu.pl
Strona czasopisma | journal website: http://www.noz.us.edu.pl/

Główna osoba do kontaktu

Anita Jarzyna
Zastępca redaktor naczelnej
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wsparcie techniczne

Zespół ds. czasopism