Kontakt

Redakcja czasopisma „Narracje o Zagładzie”
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice (pokój 421)
e-mail: marta.cuber@us.edu.pl, anita.jarzyna@uni.lodz.pl, noz@us.edu.pl
Strona czasopisma | journal website: http://www.noz.us.edu.pl/

Główna osoba do kontaktu

Marta Tomczok
redaktor naczelna
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wsparcie techniczne

LIBCOM Piotr Karwasiński