Zespół redakcyjnyZespół redakcyjny:

Marta Tomczok (redaktor naczelna), Anita Jarzyna (zastępczyni redaktor naczelnej), Anna Kisiel (sekretarz redakcji).

Członkowie: Anna Artwińska (Institut für Slavistik Universität Leipzig), Bartosz Dąbrowski (Uniwersytet Gdański), Bartłomiej Krupa (IBL PAN), Piotr Krupiński (Uniwersytet Szczeciński), Kinga Piotrowiak-Junkiert (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Lucyna Sadzikowska (Uniwersytet Śląski), Maciej Tramer (Uniwersytet Śląski), Piotr Weiser (Uniwersytet Jagielloński), Paweł Wolski (Uniwersytet Szczeciński).