RECENZENCI

Lista recenzentów w 2018 roku

Dr hab. Kazimierz Adamczyk (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Sławomir Buryła (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Barbara Czarnecka (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr Jakub Muchowski (Uniwersytet Jagielloński)

 

Lista recenzentów w 2017 roku

Prof. dr hab. Bożena Karwowska (The University of British Columbia)

Prof. zw. dr hab. Sławomir Buryła (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)


Lista recenzentów w 2016 roku

Dr hab. Radosław Sioma (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Prof. Renata Makarska (Johannes Gutenberg Universität Mainz)

Prof. dr hab. Barbara Sienkiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Dr hab. prof. UŚ Dariusz Nowacki (Uniwersytet Śląski)

Dr hab. Marcin Wołk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski (Uniwersytet Śląski)

Prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz (Uniwersytet Warszawski)


Lista recenzentów w 2015 roku

Prof. zw. dr hab. Sławomir Buryła (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Dr hab. Agata Zawiszewska (Uniwersytet Szczeciński)