Polski przekład dramatu Asji Srnec Todorović <i>Odbrojavanje</i> wobec kategorii ciała i cielesnościAbstrakt

Category of ‘the body and corporeality’ in Polish translation of the drama Odbrojavanje (The Countdown) by Asja Srnec Todorović

The article discusses the key category of ‘the body and corporeality’ in contemporary Croatian drama and its Polish translation basing on the drama Odbrojavanje (‘The Countdown’) by Asja Srnec Todorović. Odbrojavanje concerns itself with the issue of the sources and the essence of violence, to which the body, as the subject and the object of violence, is connected. Analysis of the Polish translation of the drama allows one to realize how does the ‘experience of the body’ function in different linguistic discourses realized in the text. Discourse identification is inevitable for the categories of the body and corporality to be successfully transferred into the new linguistic space.

Key words: the body and corporeality, contemporary Croatian drama, translation

 


Pobierz


Wołek‑San SebastianK. (1). Polski przekład dramatu Asji Srnec Todorović <i>Odbrojavanje</i&gt; wobec kategorii ciała i cielesności. Przekłady Literatur Słowiańskich, 6(1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6635

Katarzyna Wołek‑San Sebastian  katarzyna.wolek@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Słowiańskiej Złożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

Submitting his or her contributions to “Translations of Slavic Literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”), the Author consents to licensing his or her work under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.