HARMONOGRAM PUBLIKACJI

Czasopismo „Przekłady Literatur Słowiańskich” jest rocznikiem, który ukazuje się w dwóch częściach. Do pierwszej części, tematycznej, można nadsyłać teksty do 1 lutego. Recenzenci mają maksymalnie 60 dni na zrecenzowanie artykułu. Autorzy mają maksymalnie 60 dni na poprawienie artykułu, który należy złożyć najpóźniej do 15 czerwca. Do drugiej części, bibliograficznej z komentarzami, teksty należy nadsyłać do 1 czerwca. Recenzenci mają maksymalnie 60 dni na zrecenzowanie artykułów, Autorzy mają maksymalnie 60 dni na poprawę artykułu, który należy nadesłać najpóźniej do 1 października.