Punktacja MEiN:

70

ISSN: 1899-9417 (Print) ISSN: 2353-9763 (Online) DOI: 10.31261/PLS

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

Czasopismo „Przekłady Literatur Słowiańskich” zostało założone przez profesor Bożenę Tokarzową w 2009 roku w Zakładzie Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (początkowo ukazywało się jako wydawnictwo ciągłe, a w 2012 roku zostało przekształcone w czasopismo). Od początku wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. „Przekłady Literatur Słowiańskich” poświęcone są zagadnieniom przekładu artystycznego w ramach języków południowo- i zachodniosłowiańskich, widzianym w perspektywie teoretycznej, historycznoliterackiej i historycznokulturowej. Obejmuje zarówno rejestrację wydań i recepcji przekładów, jak również studia dotyczące:
1. specyfiki przekładu w granicach języków blisko spokrewnionych,
2. przekładu jednej kultury na drugą za pośrednictwem medium literatury,
3. roli przekładu w badaniach komparatystycznych i w studiach nad recepcją literatur słowiańskich w świecie,
4. zagadnień podejmowanych w najnowszych badaniach translatologicznych.

 

 
 


  • BazHum
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • IC Journals Master List
  • Scopus
  • ERIH Plus
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • DOAJ
  • EBSCO
  • MLA International Bibliography

SJR
CiteScore 2020 0,1, a SJR 0,124

h5Index
h-indeks wynosi 5, i10-indeks 3

MEiN
70

ICV
119.46 (ICV 2020)