PRAWA AUTORSKIE i OTWARTY DOSTĘP

„Przekłady Literatur Słowiańskich”  publikują teksty w otwartym dostępie. Każdy może bezpłatnie i bez technicznych ograniczeń (nie trzeba zakładać konta, logować się na stronie czasopisma) pobrać w formie elektronicznej pełne teksty artykułów w momencie ich publikacji. Popieramy tym samym ideę otwartej nauki i nieograniczonego dostępu do rezultatów badań naukowych.

Złożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Attribution-ShareAlike 4.0 International