Rocznik „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” to czasopismo ukazujące się od 2008 roku i publikujące w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim i angielskim (ze wzajemnymi streszczeniami). Czasopismo jest kontynuacją (po kilkuletniej przerwie) „Rusycystycznych Studiów Literaturoznawczych Uniwersytetu Śląskiego” wydawanych od lat 70. XX wieku, czyli od chwili powstania w Uniwersytecie Śląskim Instytutu Filologii Rosyjskiej.

ISSN: 0208-5038 (Print) ISSN: 2353-9674 (Online) DOI: 10.31261/RSL


 
 


  • CEEOL
  • BazHum
  • PBN
  • WorldCat

MNISW
5