RECENZENCI

Lista recenzentów w latach 2017-2020

Sławomir Buryła, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska

Katarzyna Jastrzębska, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Izabela Kowalska-Paszt, Uniwersytet Szczeciński, Polska 

Agnieszka Matusiak, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Andriej Moskwin, Uniwersytet Warszawski, Polska

Stanisław Szakirow, Челябинский государственный университет, Миасский филиал, Rosja

Joanna Tarkowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

Bogdan Trocha, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Alicja Wołodźko-Butkiewicz, Uniwersytet Warszawski, Polska

Aleksandra Zywert, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Bożena Żejmo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska