Zespół redakcyjnyRedaktor naczelna: Beata Pawletko, Uniwersytet Śląski w Katowicach (beata.pawletko@us.edu.pl)

ORCID   Academia   ResearchGate

Zastępca redaktor naczelnej: Andrzej Polak, Uniwersytet Śląski w Katowicach (andrzej.polak@us.edu.pl)

Sekretarz redakcji: Paulina Charko-Klekot, Uniwersytet Śląski w Katowicach (paulina.charko-klekot@us.edu.pl)

Członkowie zespołu redakcyjnego: Monika Karwacka, Uniwersytet Śląski w Katowicach (monika.karwacka@us.edu.pl, Justyna Pisarska, Uniwersytet Jagielloński (justynapisarska@o2.pl), Anastasiia Wiekszyna, Nowoje litieraturnoje obozrienije (Новое литературное обозрение)