Zespół redakcyjnyRedaktor naczelna: Beata Pawletko, Uniwersytet Śląski w Katowicach (beata.pawletko@us.edu.pl)

Sekretarze redakcji: Paulina Charko-Klekot, Uniwersytet Śląski w Katowicach (paulina.charko-klekot@us.edu.pl), Anna Tyka, Uniwersytet Śląski w Katowicach (anna.tyka@us.edu.pl)

Członkowie zespołu redakcyjnego: Monika Karwacka, Uniwersytet Śląski w Katowicach (monika.karwacka@us.edu.pl, Justyna Pisarska, Uniwersytet Jagielloński (justynapisarska@o2.pl), Anastasiia Wiekszyna, Instytut Polski w Moskwie (anastasia.vekshina@instytutpolski.org)