Zespół redakcyjnyRedaktor naczelna: dr hab. Beata Pawletko, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach (beata.pawletko@us.edu.pl)

Sekretarze redakcji: mgr Paulina Charko-Klekot, Uniwersytet Śląski w Katowicach (paulina.charko-klekot@us.edu.pl), mgr Anna Tyka, Uniwersytet Śląski w Katowicach (anna.tyka@us.edu.pl)

 

dr hab. Beata Pawletko, prof. UŚ — literaturoznawczyni, rusycystka, pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania badawcze obejmują studia nad pamięcią i traumą w obszarze literatury i kultury rosyjskiej. Ważniejsze publikacje: Josif Brodski i Tomas Venclova wobec emigracji, Katowice 2005; Blokada Leningradu i jej reprezentacje w świetle innych doświadczeń granicznych, Katowice 2016; Współczesne kino rosyjskie w obliczu traum wojennych. Kontekst literacki i kulturowy, Katowice 2020 (we współautorstwie z Beatą Waligórską-Olejniczak).

mgr Paulina Charko-Klekot — asystentka w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka Podyplomowych Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki IBL PAN. Zajmuje się najnowszą dramaturgią rosyjską w kontekście badań feministycznych, a także politycznością teatru i dramatu. 

mgr Anna Tyka — asystentka w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z wykształcenia rusycystyka i germanistka; posiada kwalifikacje i doświadczenie w zakresie korekty i redakcji tekstów naukowych oraz publicystycznych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół najnowszego dramatu i teatru w Rosji, teatru minorytarnego, intertekstualności oraz twórczości Olega i Władimira Priesniakowów.

 

 

RADA NAUKOWA

Piotr Fast (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska) — przewodniczący

Rafaela Božić (Sveučilište u Zadru, Hrvatska)

Aurelia Kotkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)

Joanna Madloch (Montclair State University, USA)

Marija Nienarokowa (Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Rosja)

Aleksiej Siomkin (Российский государственный институт сценических искусств, Rosja)

Beata Waligórska-Olejniczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Gieorgij Wiekszyn (Московский политехнический университет, Rosja)