Postawy kontestacyjne Pokolenia next (Stop! или Движение без остановок Iriny Bogatyriewej)


Abstrakt

This paper examines Russia’s “next” generation and its expressions of anti-consu- merist protest, which stem from a fascination with the american beat Generation. Criticism of the consumerist lifestyle prompts the protagonists of bogatyreva’s prose to seek an alternative, especially through hitchhiking, which provides the opportunity to become closer to oneself and others. Communion with nature and a turn towards Eastern Mysticism become important elements of these new styles of existence. The nature of the rebellion of the “next” generation is primarily psy- chological, with an emphasis on expanding one’s own awareness, as well as social, underpinned by the dream of creating a society based on anti-capitalist ideals.


Słowa kluczowe

the “Next” generation; contemporary Russian prose; self-knowledge; Bogatyreva; protest

Ankudinov, Kirill. “Chertovo pole eksperimentov.” VZGLYA D.RU , 15 July 2007, https://vz.ru/culture/2007/7/15/94305.html. Accessed 4 Аug. 2020 [Анкудинов, Кирилл. “Чертово поле экспериментов.” ВЗ ГЛЯД.РУ, 15 июля 2007, https://vz.ru/culture/2007/7/15/94305.html. Дата обращения: 4 августа 2020].

Bauman, Zygmunt. “Ponowoczesne wzory osobowe.” Studia Socjologiczne, no. 1 (200), 2011: 435–458.

Bogatyreva, Irina. “Stop! ili Dvizheniye bez ostanovok. Zhurnal’nyy wariant.” https://royallib.com/book/bogatireva_irina/Stop_ili_dvigenie_bez_ostanovok__gurnalniy_variant.html. Accessed 5 Aug. 2020 [Богатырева, Ирина. “Stop! или Движение без остановок. Журнальный вариант.” https://royallib.com/book/bogatireva_irina/Stop_ili_dvigenie_bez_ostanovok__gurnalniy_variant.html. Дата обращения: 5 августа 2020].

Duda, Katarzyna A. Szkice o prozie rosyjskiej XXI wieku: Ulicka, Szyszkin, Pielewin, Minajew, Sienczyn, Kuricyn, Starobiniec… Kraków: Księgarnia Akademicka, 2017.

Duda, Katarzyna. “‘Nowi Rosjanie’ i statystyczny obywatel. Współczesna Rosja w literaturze popularnej (Oksana Robski i Wiktoria Tokariewa).” Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Lucjanowi Suchankowi. Vol. 2. Ed. Duda, Katarzyna. 201–210. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.

Duda, Katarzyna. “Nowy Rosjanin w przestrzeni miasta-metropolii.” Politeja, no. 39, 2015: 329–344.

Giddens, Anthony. Nowoczesność i tożsamość. “Ja” i społeczeństwo w późnej nowoczesności. Transl. Szulżycka, Anna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

Godlewski, Grzegorz. “Animacja i Antropologia.” Animacja Kultury. Doświadczenie i przyszłość. Ed. Godlewski, Grzegorz, et al. 56–69. Warszawa: Instytut Kultury Polskiej UW, 2002.

Jacyno, Małgorzata. Kultura indywidualizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Jawłowska, Aldona. Drogi kontrkultury. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.

Jesiotr, Katarzyna. “‘W drodze’ na Zachód. Między metafizyczną wędrówką Jarosława Markiewicza a deliryczną podróżą Wieniedikta Jerofiejewa, czyli o związkach literatury pisarzy byłego bloku wschodniego z twórczością ‘pobitego pokolenia’ Ameryki.” https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/15814/Katarzyna%20Jesiotr.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Accessed 5 Aug. 2020.

Kalita, Liliana. “Kreowanie własnego wizerunku przedstawiciela rosyjskiej klasy średniej (na materiale powieści Siergieja Minajewa ‘The Telki. Povest’ o nenastoyashchey lyubvi’).” [“Kreowanie własnego wizerunku przedstawiciela rosyjskiej klasy średniej (na materiale powieści Siergieja Minajewa ‘The Телки. Повесть о ненастоящей любви’).”] Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Vol. 1. Ed. Mampe, Joanna, Owczinnikowa, Łada. 47–56. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014.

Kamińska, Paulina. “7 zasad strategii marketingowej, czyli jak skutecznie poskromić milenialsów.” http://adnext.pl/onas/7-zasad-strategii-marketingowejczyli-jak-skutecznie-poskromic-milenialsow–2/. Accessed 2 Aug. 2020.

Kuchta, Anna. “Wiktora Pielewina sny o pustce. ‘Mały palec Buddy’ jako opowieść o pograniczach bytu i nicości.” Maska, no. 30, 2016: 111–121.

Mandrela, Anna. “Tomistyczna filozofia bytu i buddyjska filozofia pustki.” Rocznik Tomistyczny, no. 4, 2015: 215–238.

Maślanka, Tomasz. Kontrkultura. Źródła i konsekwencje radykalizmu społeczno-kulturowego w perspektywie socjologii kultury. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2017.

Paleczny, Tadeusz. Kontestacja. Formy buntu we współczesnym społeczeństwie. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos,” 1997.

Pawletko, Beata. “‘Nowi Rosjanie’ w krzywym zwierciadle literatury (na przykładzie prozy Władimira Tuczkowa).” Antropologia kultury mieszczańskiej. Ed. Ławnikowska-Koper, Joanna, Rożek, Lucyna. 193–204. Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2016.

Pęczak, Mirosław. Mały słownik subkultur młodzieżowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Temper, 1992.

Podróż w literaturze rosyjskiej i innych literaturach słowiańskich. Ed. Późniak, Telesfor, Wieczorek, Aleksandra. Opole: WSP im. Powstańców Śląskich w Opolu, 1993.

Prasek, Cezary. Złota młodzież PR L i jej obraz w literaturze i filmie. Warszawa: Bellona, 2010.

Rudnicki, Paweł. Oblicza buntu w biografiach kontestatorów. Refleksyjność — wyzwalające uczenie się — zmiana. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2009.

Rybal’chenko, Tat’yana L. “Syuzhet brodyazhnichestva i novaya kartina mira v sovremennoy russkoy literature.” Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya, no. 6 (26), 2013: 87–100 [Рыбальченко, Татьяна Л. “Сюжет бродяжничества и новая картина мира в современной русской литературе.” Вестник Томского государственного университета. Филология, № 6 (26), 2013: 87–100].

Rydkodym, Kuba. “Krótka historia autostopu.” https://plecakwspomnien.pl/2012/06/krotka-historia-autostopu/. Accessed 7 Aug. 2020.

Skotnicka, Anna. “Obraz ‘novogo russkogo’ v sovremennoy proze.” [“Образ ‘нового русского’ в современной прозе.” ] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pieniądz. Ed. Chrobak, Katarzyna, et al. 225–233. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009.

Stachowska, Sylwia. “Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy.” Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, no. 2 (85) (2012): 33–56, http://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2015/01/ZZL_2–2012_Stachowska-S_33–56.pdf. Accessed 2 Aug. 2020.

Szmyd, Jan. “Nowoczesny konsumpcjonizm — zmiana kondycji ludzkiej i jakości życia. Wyzwania społeczne i pedagogiczne.” Kultura — Przemiany — Edukacja, vol. 5, 2017: 13–36.

Taplin, Phoebe. “The Russian Kerouacs: Irina Bogatyreva’s guide to hitchhiking.” The Calvert Journal, 28 Aug. 2013, https://www.calvertjournal.com/articles/show/1350/rise-of-the-russian-kerouacs-hitchhiking. Accessed 5 Aug. 2020.

Teodorczyk, Justyna. “Hipisowska kontestacja lat 60. i 70. XX w. na fali i w pułapce kryzysu. O globalistycznych aspektach subkultury dzieci-kwiatów.” Kultura — Historia — Globalizacja, no. 9, 2011: 123–130.

Tumblr. “Milenialsi, generacja Z… Skąd wiadomo, do którego pokolenia się należy?” https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1654918,1,milenialsi-generacja-z-skad-wiadomo-do-ktorego-pokolenia-sie-nalezy.read. Accessed 2 Aug. 2020.

Walków, Marcin. “Pokolenia na rynku pracy w Polsce — kim są baby boomers, X, Y i C?” https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/kariera/millenialspokolenie-x-y-z-i-baby-boomers-kim-sa-na-rynku-pracy/6e53lmr. Accessed 2 Aug. 2020.

Wołodźko-Butkiewicz, Alicja. Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury. Przemiany we współczesnej prozie rosyjskiej. Warszawa: Studia Rossica, 2004.

Zhuchkova, Anna V. “Bogatyrskaya proza I. Bogatyrevoy. Eklektika zhanra. ”Vestnik slavyanskikh kul’tur, vol. 50, 2018, http://www.vestnik-sk.ru/russian/archive/2018/tom–50/zhuchkova. Accessed 4 Aug. 2020 [Жучкова, Анна В. “Богатырская проза И. Богатыревой. Эклектика жанра.” Вестник славянских культур, т. 50, 2018, http://www.vestnik-sk.ru/russian/archive/2018/tom–50/zhuchkova. Дата обращения: 4 августа 2020].

Zywert, Aleksandra. “Jak się bawią nieprawdziwi ludzie? (Sergiej Minajew, ‘Duchless’).” Czas wolny, rozrywka, używki w najnowszej literaturze rosyjskiej. Ed. Kalita, Liliana. 53–68. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018.

Zywert, Aleksandra. “Literacki obraz Nowych Rosjan.” Roczniki Humanistyczne, vol. 66, no. 7, 2018: 125–138.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-29


KalitaL. (2020). Postawy kontestacyjne Pokolenia next (Stop! или Движение без остановок Iriny Bogatyriewej). Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 30, 30-49. https://doi.org/10.31261/RSL.2020.30.02

Liliana Kalita 
Uniwersytet Gdański  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6025-2643
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Redakcja przyjmuje teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane i nienaruszające niczyich praw intelektualnych oraz autorskich.
Wszelkie konsekwencje prawne wynikające z nieuczciwości naukowej ponoszą autorzy artykułów. Redakcja czasopisma dokłada wszelkich starań, aby wykryć przypadki nieuczciwych praktyk (np. plagiat, wielokrotna publikacja, fałszowanie danych, ghostwriting, guest autorship).

Załączniki:
1. Oświadczenie autorskie
2. Oświadczenie_materiał ilustracyjny