Tom 2 (2006): Studia Politicae Universitatis SilesiensisOddajemy do rąk Czytelników drugi tom wydawnictwa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. Niemal wszystkie opracowania zamieszczone w niniejszym zbiorze są autorstwa pracowników i doktorantów naszego Instytutu. Ze względu na podjęte tematy zostały one pomieszczone w trzech grupach tematycznych: myśli politycznej, systemów politycznych i stosunków międzynarodowych. Specyfiką tego rodzaju publikacji jest zarówno duże zróżnicowanie tematów, jak również zauważalna niespójność metodologiczna i merytoryczna. Poszczególne opracowania zawierają indywidualne przemyślenia ich autorów w omawianych kwestiach. W przemyślenia te redaktorzy tomu starali się zbytnio nie ingerować. Wybór tematów prezentowanych w zbiorze został podyktowany zainteresowaniami badawczymi poszczególnych autorów.

Ograniczone ramy objętościowe przewidywane dla tego rodzaju publikacji sprawiają, że prezentowany zbiór tylko w części jest odzwierciedleniem zainteresowań badawczych i stanu badań prowadzonych przez pracowników naszego Instytutu. Naukowcy podejmujący kolejne tematy badawcze zaprezentują efekty swoich prac w następnych tomach naszego periodyku. Chcemy bowiem, by nasza seria wydawnicza charakteryzowała się rozległym profilem badawczym, a na łamach jej tomów podejmowane były tematy z zakresu szeroko rozumianej problematyki politologicznej. Pozwoli to na realizację głównego celu, jakim jest prezentowanie dorobku naukowego pracowników i doktorantów Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w każdej z uprawianych przez nich dyscyplin szczegółowych politologii: teorii polityki, systemów politycznych, polityki społecznej, doktryn i myśli politycznej, systemów politycznych, komunikowania społecznego i public relations oraz stosunków międzynarodowych. Przewidujemy też publikowanie tomów monotematycznych, poświęconych wybranym zagadnieniom współczesnej polityki międzynarodowej, krajowej i regionalnej.


Cały numer

Czwórka redakcyjna

Od Redakcji

Redakcja SPUS
Summary

Redakcja SPUS
Zusammenfassung

Stopka redakcyjna