Tom 25 (2019): Studia Politicae Universitatis Silesiensis„Studia Politicae Universitatis Silesiensis” w roku 2018 przyjęły formułę kwartalnika recenzowanego, którego jedyną wersją jest wersja elektroniczna publikowana w dostępie otwartym w Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com) oraz w University of Silesia Press (www.journals.us.edu.pl).

Tom 25 kwartalnika „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” (2019) – podobnie, jak poprzednie tomy – gromadzi teksty w kilku tematycznych działach. W pierwszym „Teoria polityki i myśl polityczna” czytelnik znajdzie opracowanie Marceli Gruszczyk na temat najmłodszej posłanki do Sejmu Ustawodawczego II RP. W dziale „Systemy polityczne” Natalia Rudakiewicz przeprowadza analizę porównawczą polskiej i ukraińskiej transformacji demokratycznej. Temat konsolidacji demokracji w Polsce podjął Marek Tyrała. Z kolei Łukasz Wielgosz omawia zagadnienie prawa petycji w miastach powiatowych województwa śląskiego. W dziale „Stosunki międzynarodowe” Arkadiusz Domagała przybliża aspekty operacji w obronie jezydów. „Komunikowanie społeczne i polityczne ” to dział mieszczący dwa opracowania. Dariusz Krawczyk charakteryzuje zarządzanie działaniami media relations w ramach realizacji polityki informacyjnej organizacji, a Bernardyna Zemła podejmuje temat odbioru relacji polsko-żydowskich na łamach tygodników „Polityka” i „Sieci” w świetle obchodów 50. rocznicy wydarzeń Marca 1968.


Dwójka redakcyjna

Spis treści

Teoria polityki i myśl polityczna

Systemy polityczne

Stopka redakcyjna