Czasopismo „Anthropos?” pozostaje otwarte na badaczy z Polski i zagranicy, którym bliskie jest badanie relacji człowiek–kultura. Czasopismo afiliowane jest przy Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (do 2019 roku nazwa: Wydział Filologiczny). Wydawcą czasopisma do 2019 roku był Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, a od 2020 roku wydawcą jest Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Instytucją finansującą czasopismo naukowe „Anthropos?” jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Redakcja czasopisma nieprzerwanie związana jest z Instytutem, gdzie też mieści się jej siedziba.