Recenzenci

Lista recenzentów opublikowana w 2019 roku:
Tomasz Bielak (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Zbigniew Kadłubek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Anna Machwic (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
Alina Molisak (Uniwersytet Warszawski)
Małgorzata Radkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)
Adam Regiewicz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
Renata Tańczuk (Uniwersytet Wrocławski)

Lista recenzentów opublikowana w 2018 roku:
Tomasz Bielak (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Zbigniew Kadłubek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Maria Korusiewicz (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Yuri Kvashnin (Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences)
Ewa Łukaszyk (Universiteit Leiden)
Marianna Michałowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Alina Molisak (Uniwersytet Warszawski)
Małgorzata Radkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)
Adam Regiewicz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
Andrzej Sarnacki (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Mateusz Szubert (Uniwersytet Opolski)
Joanna Szymajda (Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie)

Lista recenzentów opublikowana w 2017 roku:
Dmitri Bondarenko (Rossíiskaya akadémiya naúk, Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet)
Wojciech Browarny (Uniwersytet Wrocławski)
Przemysław Czapliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Anna Grzegorczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Marzenna Jakubczak (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Zbigniew Kadłubek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Waldemar Kuligowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Jana Raclavská (Ostravská Univerzita)
Małgorzata Radkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)
Anna Wieczorkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
Dorota Wolska (Uniwersytet Wrocławski)
Piotr Zwierzchowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Lista recenzentów opublikowana w 2016 roku:
Monika Bakke (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Jacek Gutorow (Uniwersytet Opolski)
Michał Hanczakowski (Univerzita Palackého v Olomouci)
Sam H Hawkins (Indian River State College, State of Florida)
Zbigniew Kadłubek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Gerard Kilroy (University College London oraz Campion Hall, University of Oxford)
Adriana Madej-Stang (Uniwersytet Warszawski)
Alina Molisak (Uniwersytet Warszawski)
Jana Raclavská (Ostravská Univerzita)
Małgorzata Radkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)
Elżbieta Rybicka (Uniwersytet Jagielloński)
Renata Tańczuk (Uniwersytet Wrocławski)
Izolda Topp-Wójtowicz (Uniwersytet Wrocławski)
Kris Van Heuckelom (Katholieke Universiteit Leuven)

Lista recenzentów opublikowana w 2015 roku:
Magdalena Abraham-Diefenbach (Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach)
Monika Bakke (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Marzenna Jakubczak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Zbigniew Kadłubek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Marianna Michałowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Alina Molisak (Uniwersytet Warszawski)
Anna Nacher (Uniwersytet Jagielloński)
Maria Popczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Daniel Przastek (Uniwersytet Warszawski)
Małgorzata Radkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)
Grażyna Sawicka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Joanna Szydłowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Renata Tańczuk (Uniwersytet Wrocławski)
Robert Traba (Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie)

Lista recenzentów opublikowana w 2014 roku:
Monika Bakke (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Krzysztof Czyżewski (Ośrodek "Pogranicze sztuk, kultur, narodów" w Sejnach)
Leszek Engelking (Uniwersytet Łódzki)
Zbigniew Kadłubek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Ewa Łukaszyk (Uniwersytet Warszawski)
Alina Molisak (Uniwersytet Warszawski)
Maria Popczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Adam Regiewicz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Elżbieta Rybicka (Uniwersytet Jagielloński)
Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Joanna Szydłowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Lista recenzentów opublikowana w roku 2013:
Monika Bakke (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Krzysztof Czyżewski (Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach)
Michael Hainz SJ (Hochschule für Philosophie, München)
Leszek Kolankiewicz (Université Paris-Sorbonne, Uniwersytet Warszawski)
Ryszard Koziołek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Krzysztof Łukasiewicz (Uniwersytet Wrocławski)
Andrzej Noras (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Maria Popczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Adam Regiewicz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Wojciech Świątkiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Renata Tańczuk (Uniwersytet Wrocławski)
Maciej Walkowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Stefan Zabierowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Lista recenzentów opublikowana w roku 2012:
Monika Bakke (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Marzenna Jakubczak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Leszek Koczanowicz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu)
Maria Popczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Ewa Rewers (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Anna Węgrzyniak (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Lidia Wiśniewska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Zygmunt Ziątek (Polska Akademia Nauk)

Lista recenzentów opublikowana w roku 2011:
Jacek Gutorow (Uniwersytet Opolski)
Andrzej Hejmej (Uniwersytet Jagielloński)
Zbigniew Kadłubek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku)
Aleksander Nawarecki (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Andrzej Staniszewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Marek Wilczyński (Uniwersytet Gdański)

Lista recenzentów opublikowana w roku 2010:
Monika Bakke (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Mieczysław Dąbrowski (Uniwersytet Warszawski)
Jacek Gutorow (Uniwersytet Opolski)
Ewa Kosowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tadeusz Miczka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Józef Olejniczak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Sonia Rose (Université de Toulouse-Le Mirail)
Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski)
Andrzej Staniszewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Lidia Wiśniewska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Lista recenzentów opublikowana w roku 2009:
Marek Bieńczyk (Polska Akademia Nauk)
Wojciech Dudzik (Uniwersytet Warszawski)
ks. Tomasz Kusz (Uniwersytet Śląski)
Aleksander Nawarecki (Uniwersytet Śląski)
Andrzej Nowak (Uniwersytet Warszawski)
Józef Olejniczak (Uniwersytet Śląski)
Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski)
Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski)
Mikołaj Szymański (Uniwersytet Warszawski)
Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (Uniwersytet Śląski)

Lista recenzentów opublikowana w roku 2008:
Marek Drwięga (Uniwersytet Jagielloński)
Zbigniew Kadłubek (Uniwersytet Śląski)
Krystyna Kłosińska (Uniwersytet Śląski)
Tadeusz Miczka (Uniwersytet Śląski)
Aleksander Nawarecki (Uniwersytet Śląski)
Józef Olejniczak (Uniwersytet Śląski)
Tadeusz Rachwał (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)
Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski)
Stefan Szymutko (Uniwersytet Śląski)
Anna Węgrzyniak (Akademia Humanistyczno-Techniczna)
Bogdan Zeler (Uniwersytet Śląski)

Lista recenzentów opublikowana w roku 2007:
Tadeusz Miczka (Uniwersytet Śląski)
Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski)
Janusz Czerny (Uniwersytet Śląski)
Józef Olejniczak (Uniwersytet Śląski)
Andrzej Steciwko (Akademia Medyczna we Wrocławiu, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu)
Roch Sulima (Uniwersytet Warszawski)
Wojciech Świątkiewicz (Uniwersytet Śląski)
Piotr Wilczek (Uniwersytet Śląski)
Lidia Wiśniewska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
Krzysztof Kowalik (Uniwersytet Gdański)
Stefan Zabierowski (Uniwersytet Śląski)
Piotr Łaciak (Uniwersytet Śląski)
Katarzyna Taras (Uniwersytet Kardynała Stanisława Wyszyńskiego)

Lista recenzentów opublikowana w roku 2006:
Tadeusz Miczka (Uniwersytet Śląski)
Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski)
Mieczysław Dąbrowski (Uniwersytet Warszawski)
Aleksander Nawarecki (Uniwersytet Śląski)
Wojciech Świątkiewicz (Uniwersytet Śląski)
Krzysztof Wieczorek (Uniwersytet Śląski)
Piotr Wilczek (Uniwersytet Śląski)
Andrzej Noras (Uniwersytet Śląski)
Marek Drwięga (Uniwersytet Jagielloński)
Piotr Mróz (Uniwersytet Jagielloński)
Piotr Skudrzyk (Uniwersytet Śląski)
Zbigniew Kadłubek (Uniwersytet Śląski)
Beata Mytych-Forajter (Uniwersytet Śląski)
Grażyna Penkowska (Uniwersytet Gdański)
Piotr Świercz (Uniwersytet Śląski)
Leszek Zwierzyński (Uniwersytet Śląski)