Kontakt

Silesia University
Faculty of Law and Administration
Institute of Legal Sciences, Criminal Procedure Law
Bankowa 11b
40-007 Katowice

Główna osoba do kontaktu

Problemy Prawa Karnego

Wsparcie techniczne