Kontakt

Silesia University / Uniwersytet Śląski w Katowicach
Faculty of Law and Administration / Wydział Prawa i Administracji
Institute of Legal Sciences, Criminal Procedure Law / Instytut Nauk Prawnych
Bankowa 11b
40-007 Katowice

Główna osoba do kontaktu

Ewelina Bachera
sekretarz Redakcji
ewelinabachera@op.pl

Wsparcie techniczne

Zespół ds. czasopism