ZASADY ZGŁOSZENIA

Teksty prosimy przesyłać na adres: problemypk@us.edu.pl albo bezpośrednio na adres sekretarza Redakcji: ewelinabachera@op.pl


Do pracy należy dołączyć informacje o Autorze w postaci afiliacji, adresu email, nr telefonu. Prosimy także o dołączenie bibliografii, krótkiego streszczenia, słów kluczowych.

Objętość tekstu:
- artykuły: od 20.000 do 40.000 znaków (wraz ze spacjami),
- glosy: od 10.000 do 20.000 znaków (wraz ze spacjami),
- recenzje: do 12.000 znaków (wraz ze spacjami).


WYTYCZNE DOTYCZĄCE BIBLIOGRAFII I ZASAD CYTOWANIA

Książki:
J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Warszawa 2008, s. 35.

Rozdziały w książkach:
J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. w: Idem:Górny Śląsk - wczoraj i dziś. Warszawa 2008, p. 5.
J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. w: Idem: Górny Śląsk - wczoraj i dziś. Warszawa 2008, pp. 35-48.

Artykuły:
J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. „Górny Śląsk – wczoraj i dziś” 2008, nr 4 (120), pp. 35–45.
J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: „Górny Śląsk Wczoraj i dziś”. T. 8. Red. J. Kowalski, B. Kowalska. Warszawa 2008, pp. 35-48.
Artykuły w monografiach:
J.Kowalski: Historia Górnego Śląska. w: Górny Śląsk — wczoraj i dziś. Red. J. Kowalski, B. Kowalska. Warszawa 2008, pp. 35-48..

Powołanie na źródło podane w poprzednim przypisie - adres bibliograficzny powinien przyjąć postać:
Ibidem, s. 35.

W przypadku podawania adresu bibliograficznego, który już wcześniej w danym rozdziale pracy był podawany, należy stosować tzw. opis skrócony w postaci:
J.Kowalski: Historia…, s. 45
M.Malinowska: Wpływy czeskie w sztuce Górnego Śląska. W:Górny Śląsk – wczoraj I dziś..., s. 56–67.

W bibliografii końcowej adresy publikacji powinny przybrać zapis:
Adamczyk A.F., 1990: Wpływ górnictwa na wody podziemne. „Socjologia” z. 32, s. 41-46.