POLITYKA OTWARTOŚCI

Czasopismo ''Problemy Prawa Karnego'' jest wydawane w otwartym dostępie - Open access. Jego zawartość jest powszechnie dostępna, bez opłat dla czytelników oraz autorów.