RECENZENCI

Recenzenci 2020:
dr Łukasz Cora (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Prof. UJ Zbigniew Ćwiąkalski
dr hab. Prof. UJ Adam Górski
Prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek (UMK)
dr hab. Ewa Kruk (UMCS)
Prof. dr hab. Zbigniew Kwiatkowski (Uniwersytet Opolski)
dr hab. prof UMCS Ireneusz Nowikowski 
Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz (UZ)
Prof. dr hab. Leszek Wilk (Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej)
dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG

Recenzenci 2019:
dr Wojciech Jasiński (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. dr hab. Zbigniew Kwiatkowski (Uniwersytet Opolski)
dr hab. prof UMCS Ireneusz Nowikowski 
Prof. dr prof. Tadeusz Tomaszewski (Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr prof. Leszek Wilk (Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej)

Recenzenci 2018:
dr hab. Monika Klejnowska
Prof. dr hab. Jarosław Warylewski

Recenzenci 2017: 
Prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek
Prof. zw dr hab. Zbigniew Kwiatkowski