RECENZENCI

dr Katarzyna Boratyńska (Uniwersytet w Białymstoku)

dr Łukasz Cora (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Katarzyna Dudka (UMCS)

dr hab. Prof. UJ Adam Górski

dr hab. Prof. UAM Barbara Janusz-Pohl

dr hab. Prof. UWr. Wojciech Jasiński

dr hab. Prof. UR Monika Klejnowska

Prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek (UMK)

dr Karolina Kremens (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Prof. UMCS Ewa Kruk

dr Mariusz Kucharczyk (Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej)

dr hab. Prof. INP PAN Hanna Kuczyńska

Prof. dr hab. Zbigniew Kwiatkowski (Uniwersytet Opolski)

dr Maria Jeż-Ludwichowska (UMK)

dr hab. Prof. UWM Jarosław Moszczyński

dr hab. Prof. UMCS Ireneusz Nowikowski

Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz (UZ)

dr Jerzy Pobocha (Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej)

dr hab. Prof. UJ Michał Rusinek

Prof. dr hab. Andrzej Sakowicz (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka (AWF w Katowicach)

dr hab. Prof. UG Sławomir Steinborn

Prof. dr hab. Maria Szewczyk (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Prof. UJ Dobrosława Szumiło-Kulczycka

Prof. dr hab. Tomasz Tomaszewski (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Jarosław Warylewski (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Prof. KUL Małgorzata Wąsek-Wiaderek

Prof. dr hab. Leszek Wilk (Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej)

dr hab. Prof. UG Krzysztof Woźniewski