Tłumaczenie wiersza klišej kliše Josipa Severa a zagadnienie muzyczności / The translation of Josip Sever`s poem klišej kiše (shutter of rain) and the question of musicality.Abstrakt

Does the musicality of the Josip Sever`s poem klišej kiše come through in the translation? The text Has the music gone from Josip Sever`s work? illustrates the influence of the translation process on textual levels of musicality: the sound sphere (consciously formed in relation to music) and making music a theme. It is mainly based on Polish post-war musico-literary studies, especially Andrzej Hejmej’s theory from the book Musicality of a literary work.


Pobierz

Opublikowane : 2009-01-01


RuttarA. (2009). Tłumaczenie wiersza klišej kliše Josipa Severa a zagadnienie muzyczności / The translation of Josip Sever`s poem klišej kiše (shutter of rain) and the question of musicality. Przekłady Literatur Słowiańskich, 1(1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/2031

Anna Ruttar  anna.ruttar@us.edu.plZłożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

Submitting his or her contributions to “Translations of Slavic Literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”), the Author consents to licensing his or her work under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.