„Odpowiednie dać rzeczy słowo”, czyli świat Ryszarda Kapuścińskiego w przekładzieAbstrakt

„To give the proper word” — to thing, the world of Ryszard Kapuściński in translation

The unique epic stories written by Kapuściński show his individual style which is the great challenge for all tranlators. This article represents some of the translation solutions in two translations of the Polish reportage Podróże z Herodotem by Ryszard Kapuściński: the Serbian one Putovanja s Herodotom by Biserka Rajčić and the English one Travels with Herodotus by Klara Główczewska. The analysis is connected mostly with the lexical layer and the metaphorical meaning of chosen phrases.


Pobierz


PyciaP. (1). „Odpowiednie dać rzeczy słowo”, czyli świat Ryszarda Kapuścińskiego w przekładzie. Przekłady Literatur Słowiańskich, 2(1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6474

Paulina Pycia  paulina.pycia@us.edu.pl
Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytet Śląski Złożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

Submitting his or her contributions to “Translations of Slavic Literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”), the Author consents to licensing his or her work under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.