Przekraczając granice. Problem przekładu wulgaryzmów i przekleństwAbstrakt

Crossing the borders. Problems of curses and vulgarisms translation

In this article the problem of taboo words, defined as curses and vulgarisms, appearing and translating is analysed. The source of investigated taboo words is Vedrana Rudan’s novel titled Uho, grlo, nož and its Polish translation Ucho, gardło, nóż. It’s surprising and interesting that the investigated discourse is basically character’s idiolect — woman’s idiolect. The analysis de­scribes the types of taboo words and expressions and presents various methods of their transla­tion. It proves that vulgarisms occur in the Croatian text more frequently and in the Polish one they are in most cases euphemized or ignored.

Key words: vulgarism, taboo, translation, equivalence, Vedrana Rudan.


Pobierz


PyciaP. (1). Przekraczając granice. Problem przekładu wulgaryzmów i przekleństw. Przekłady Literatur Słowiańskich, 3(1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6509

Paulina Pycia  paulina.pycia@us.edu.pl
Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Śląski Złożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

Submitting his or her contributions to “Translations of Slavic Literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”), the Author consents to licensing his or her work under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.