Stereotyp kobiety — dramat <i>Sve o ženama</i> Miro Gavrana i jego polski przekładAbstrakt

Female stereotype — Miro Gavran’s drama Sve o ženama and its Polish translation

In this paper, female stereotypes in Gavran’s drama entitled Sve o ženama (eng. All about women) are analyzed. They are based on generation, society and culture. Comparing the original text of the drama and its Polish translation which is entitled Wszystko o kobietach corroborates the thesis that there are some universal female stereotypes which are created in the world of men. They attribute sensitivity, submissiveness, talkativeness, quarrelsomeness and specific language and social behaviours to women.

Key words: female stereotypes, translation, adaptation, Miro Gavran.


Pobierz


PyciaP. (1). Stereotyp kobiety — dramat <i>Sve o ženama</i&gt; Miro Gavrana i jego polski przekład. Przekłady Literatur Słowiańskich, 4(1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6529

Paulina Pycia  paulina.pycia@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski Złożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

Submitting his or her contributions to “Translations of Slavic Literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”), the Author consents to licensing his or her work under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.