Tom 4 Nr 1 (2013): Przekłady Literatur Słowiańskich. T.4. Cz.1. / Translations of Slavic Literatures. Issue: 4 (1)/2013Stereotypy w przekładzie artystycznym / Stereotypes in artistic translation

Zamieszczone w niniejszym tomie artykuły dotyczą różnych stereotypów i ich przekładów. Są to zarówno stereotypy powstałe w wyniku przekładu, jak również rekonstrukcja stereotypów kultury wyjściowej. / The papers included in this volume concern various stereotypes and their translations. These are both stereotypes resulting from translation, as well as the reconstruction of source culture stereotypes.

 


Cały numer

Redakcja PLS
Strony tytułowe, spis treści, wstęp

Redakcja PLS
Rola stereotypów w kulturze

Stereotyp płci

Peryferie kultury

Stereotypy narodowe

Stereotypy odbioru

W kręgu wartościowania

Noty o Autorach i indeksy