Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w 2013 roku


JagielskaK., & PeterA. (1). Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w 2013 roku. Przekłady Literatur Słowiańskich, 5(2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6602

Katarzyna Jagielska  plsprzeklady@gmail.com
Aleksandra Peter Złożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

Submitting his or her contributions to “Translations of Slavic Literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”), the Author consents to licensing his or her work under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.