Tom 5 Nr 2 (2014): Przekłady Literatur Słowiańskich. T.5. Cz.2 / Translations of Slavic Literatures. Issue: 5 (2)/2014Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013) / Bibliography of translations of Slavic literature (2013)

Począwszy od tego tomu bibliografia jest wzbogacona o komentarze, których autorzy opisują zarysowujące się prawidłowości w zakresie recepcji literatury obcej (słowiańskiej) przez Słowian w kontekście jednostkowej kultury, zapotrzebowania na odmienność lub potwierdzenia siebie. / Starting with this volume, the bibliography is enriched by the comments, the authors of which describe the emerging regularities in the Slavs’ reception of foreign (Slavic) literature in the context of their individual culture and demand for diversity or self-confirmation.

 


Cały numer

Redakcja PLS
Strony tytułowe, spis treści, wstęp

Redakcja PLS
Bożena Tokarz
Wspomnienie

Przekłady bułgarsko-polskie i polsko-bułgarskie

Przekłady chorwacko-polskie i polsko-chorwackie

Przekłady czesko-polskie i polsko-czeskie

Przekłady macedońsko‑polskie i polsko‑macedońskie

Przekłady serbsko‑polskie i polsko‑serbskie

Przekłady słowacko‑polskie i polsko‑słowackie

Przekłady słoweńsko-polskie i polsko-słoweńskie

Noty o Autorach i indeksy

Joanna Cieślar
Joanna Cieślar