Chorvátska literatúra pre deti a mladež v centre záujmu slovenských prekladatel’ov / Chorwacka literatura dla dzieci i młodzieży w centrum zainteresowań słowackich tłumaczy <i>(tłum. Marta Buczek)</i>Abstrakt

Croatian literature for children and youth as the centre of interest of Slovak translators

Croatian literature translated into Slovak consists of a relevant selection of Croat authors for kids and youth dating from the 19th century to the present, such as I. Brlićová‑Mažuranićová, V. Nazor, M. Lovrak, I. Kušan, Lj. Bauer, J. Horvat, H. Hitrec, Đ. Zrakić, J. Cvenić, S. Tomaš, A. Gardaš, Z. Balog. Slovak translations are published in Slovakia, but also in the Serbian Vojvodina. The most significant translators focusing on the translation of juvenile literature are Zlatko Klátik, Juraj Tušiak, Andrej Vrbacký, Rudo Brtáň, Peter Čačko, Michal Nadubinský, Ján Jankovič and others. Translators were influenced in their selection of Croatian authors by their reputation but also by the translators‘ personal interest in the literature.

Key words: literature for children and youth, literature in translation, publishing policy, translation competence


Jankovič J.: Chorvátska literatúra v slovenskej kultúre I. (do roku 1938). Bratislava, Ústav svetovej literatúry SAV Bratislava, 1997.

Jankovič J.: Chorvátska literatúra v slovenskej kultúre II. (1939—1948). Bratislava, Ústav svetovej literatúry SAV Bratislava, 2002.

Jankovič J.: Slovník prekladateľov s bibliografiou prekladov z macedónčiny, srbčiny, chorvátčiny a slovinčiny. Bratislava, Juga — VEDA, 2005.

Klátik Z.: Slovo, kľúč k detstvu. Bratislava, Mladé letá, 1975.

Kulihová A.: Recepcia diela Ivany Brlićovej Mažuranićovej na Slovensku. W: Braslav 1, Filozofická fakulta, 2002, s. 173—179.

Popovič A.: Teória umeleckého prekladu. Bratislava, Tatran, 1975.

Popovič A.: Umelecký preklad z ČSSR, Výskum. Biografia. Martin, Matica slovenská, 1974.

Šicel M.: Hrvatska književnost 19. i 20. stoljeća. Zagreb, Školska knjiga, 1997.

Pobierz


KulihováA. (1). Chorvátska literatúra pre deti a mladež v centre záujmu slovenských prekladatel’ov / Chorwacka literatura dla dzieci i młodzieży w centrum zainteresowań słowackich tłumaczy <i>(tłum. Marta Buczek)</i&gt;. Przekłady Literatur Słowiańskich, 7(1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6699

Alica Kulihová  kulihova@gmail.com
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Złożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

Submitting his or her contributions to “Translations of Slavic Literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”), the Author consents to licensing his or her work under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.