Wstęp. Dlaczego tłumaczymy? Od sprawczości po recepcję przekładu / Introduction. Why do we translate? From agency to reception of translation

Pobierz

Opublikowane : 2019-05-30


Majdzik PapićK. (2019). Wstęp. Dlaczego tłumaczymy? Od sprawczości po recepcję przekładu / Introduction. Why do we translate? From agency to reception of translation. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(2), 5-10. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.02.01

Katarzyna Majdzik Papić 
Złożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

Submitting his or her contributions to “Translations of Slavic Literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”), the Author consents to licensing his or her work under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.