Epizod szczeciński w prozie Bohumila Hrabala. Rzecz o granicach tłumaczenia / The Szczecin Episode in Bohumil Hrabal’s Prose On the Limits of Translation

Wojciech Soliński
https://orcid.org/0000-0001-8244-3101

Abstrakt

The object of the analysis is the so-called Szczecin episode in its many variants. The episode plays a significant role in interpreting the novel Too Loud a Solitude, the Czech version of which is a source text for a number of foreign translations. As such, the episode creates space for specific translation operations that are possible in some languages (e.g. Polish and German), while impossible in other.


Słowa kluczowe

a source text; translation; interpretation; source text variants; target text variants

Drybling Hidegkutiego, czyli rozmowy z Hrabalem, 2011. L. Szigeti, rozm. A. Kaczorowski, przeł. Izabelin, Świat Literacki.

Fabiszewski B., 2008: „Zbyt głośna samotność” Bohumila Hrabala w sześciu wydaniach. W: G. Bąbiak, J. Królak, red.: Z polsko-czeskich zbliżeń literackich w XX w. Warszawa, Wydział Polonistyki UW, s. 111—146.

Godlewski P., 2003: [Od tłumacza]. W: B. Hrabal: Zbyt głośna samotność. P. Godlewski, tłum. Izabelin, Świat Literacki, s. 120—123.

Hrabal B., 1978: Zbyt głośna samotność. P. Heartman, tłum. Warszawa, Niezależna Oficyna Wydawnicza.

Hrabal B., 1981: Kluby poezie. Praha, Mladá fronta.

Hrabal B., 1982: Zbyt głośna samotność. [Wyd. 2]. P. Heartman, tłum. Warszawa, Krąg.

Hrabal B., 1989: Zbyt głośna samotność. [Wyd. 2]. P. Heartman, tłum. Gdynia, Petit.

Hrabal B., 1992: Příliš hlučná samota. W: Idem: Městečko, kde se zastavil čas; Něžný barbar; Příliš hlučná samota. Praha, Odeon.

Hrabal B., 1993: Zbyt głośna samotność. P. Godlewski, tłum. Kraków, Wydawnictwo Literackie.

Hrabal B., 1994a: Hlučná samota. [Text první variance]. W: Idem: Sebrané spisy Bohumila Hrabala. Svazek 9. Praha, Pražská imaginace, s. 81—170.

Hrabal B., 1994b: Hlučná samota. [II. Variace]. W: Idem: Sebrané spisy Bohumila

Hrabala. Svazek 9. Praha, Pražská imaginace, s. 171—241.

Hrabal B., 1994c: Příliš hlučná samota. W: Idem: Sebrané spisy Bohumila Hrabala. Svazek 9. Praha, Pražská imaginace, s. 7—78.

Hrabal B., 1996: Zbyt głośna samotność. P. Godlewski, tłum. Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie.

Hrabal B., 2003: Zbyt głośna samotność. P. Godlewski, tłum. Izabelin, Świat Literacki.

Mazal T., 2006: Příliš hlučná samota. W: Idem: Spisovatel Bohumil Hrabal. Praha, Torst, s. 323—332.

Zumr J., 2008: „Hlučná samota” jako obraz světa. W: A. Cosentino, M. Jankovič, J. Zumr, red.: Hrabaliana rediviva. Praha, Filosofia, s. 79—85.

Pobierz

Opublikowane : 2019-05-30


SolińskiW. (2019). Epizod szczeciński w prozie Bohumila Hrabala. Rzecz o granicach tłumaczenia / The Szczecin Episode in Bohumil Hrabal’s Prose On the Limits of Translation. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(2), 171-184. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.02.10

Wojciech Soliński 
Univeristy of Wroclaw  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8244-3101

profesor doktor habilitowany, kierownik Zakładu Teorii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; literaturoznawca, teoretyk literatury, translatolog, tłumacz. Opublikował m.in.: Przekład artystyczny a kultura literacka. Komunikacja i metakomunikacja literacka (1987); włoski przekład tej książki Traduzione artistica e cultura letteraria. Comunicazione e metacomunicazione letteraria (1992); Kształty obecności. Recepcja pisarstwa Umberta Eco w polskiej kulturze literackiej (2001); Bohumila Hrabala sprawa polska (i inne sprawy) (2013); współredagował (z Włodzimierzem Boleckim i Maciejem Gorczyńskim) Współczesne dyskurs konfliktu. Literatura — Język — Kultura. Tom 93. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej (2015). Przełożył na język polski książkę U. Eco La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea. Wyd. 1: W poszukiwaniu języka uniwersalnego (2002); wyd. 2: Poszukiwanie języka doskonałego w kulturze europejskiej (2013). Z języków czeskiego i słowackiego przekładał teksty naukowe z zakresu nauk humanistycznych. Jako tłumacz literacki zadebiutował przekładem bajki B. Hrabala Kopretina / Złocieńka (2014).


Złożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

Submitting his or her contributions to “Translations of Slavic Literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”), the Author consents to licensing his or her work under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.