Gustaw Herling-Grudziński Dnevnik pisan noću (ruski za logor, engleski za rat, italijanski za tuđinu, poljski za noć). Ne prevoditi da bi se razumjelo

Amela Ljevo-Ovčina
https://orcid.org/0000-0002-0049-1669


Abstrakt

Literature may stand in opposition to any theory, and so, even those theories which are marked by conspicuous theses, hardly provide readers with sufficient, compelling interpretations. Gustaw Herling-Grudziński in his Diary Written at Night assumes the reader’s vantage point. He writes of what he sees, reads, and what he can remember, but also of what is really important. In the Diary we may witness a Pole who, despite being an outstanding intermediary, does not take liberty to explain in order to elucidate new things, but merely reads and comprehends the world, approaching reality also by means of languages and cultures through which Goodness is expressed.


Słowa kluczowe

Polish language; Russian language; English language; Italian language; Gustaw Herling-Grudziński; not translating

Кьяромонте Н., Герлинг-Грудзинский Г., 2016: Диалог о Солженицине. „Новая Польша”, нр 9. https://novpol.org/ru/N1PDHnvnZ/Dialog-o-Sol zhenicine.

Genette G., 1997: Paratexts: Thresholds of Interpretation. Cambridge.

Herling-Grudziński G., 1971: Dziennik pisany nocą. „Kultura”, nr 6, str. 23—43.

Herling-Grudziński G., 1990: Dziennik pisany nocą 1973—1979. Warszawa, Res Publica.

Herling-Grudziński G., 1990: Dziennik pisany nocą 1984—1988. T. 1—2. Warszawa, Plejada.

Herling-Grudziński G., 2000: Dziennik pisany nocą 1997—1999. Warszawa, Czytelnik.

Herling-Grudziński G., 1982: Piętno. Ostatnie opowiadanie kołymskie. „Kultura”, nr 6.

Herling-Grudzinski G., Sinatti P., Raffetto A., 2000: Zapamiętane opowiedziane. Rozmowa o Szalamowie. J. Ugniewska, tłum. W: W. Szałamow: Wiszera. Antypowieść. Warszawa, Czytelnik.

Herling-Gruđinjski G., 2010: Dnevnik pisan noću 1969—2000. B. Rajčić, prev. Beograd, JP Službeni glasnik.

http://kulturaparyska.com/fr/ludzie/pokaz/h/gustaw-herling-grudzinski [pristupljeno: 18.12.2017].

https://www.jergovic.com/subotnja-matineja/gustaw-herling-grudzinski-dnevnik-pisan-nocu/ [pristupljeno: 12.08.2017].

http://www.verbasacra.pl/archiwum/galaspecjalna2007poz-6.htm, „Przestałem być pisarzem emigracyjnym” [pristupljeno: 3.09.2017].

Lebiedziński H., 1981: Elementy przekładoznawstwa ogólnego. Warszawa, PWN.

Levý J., 1982: Umjetnost prevođenja. B. Dabić, prev. Sarajevo, Svjetlost.

Małczak L., 2014: Skazani na komparatystykę i przekład. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 5, nr 1, str. 137—148.

Pobierz

Opublikowane : 2019-05-30


Ljevo-OvčinaA. (2019). Gustaw Herling-Grudziński Dnevnik pisan noću (ruski za logor, engleski za rat, italijanski za tuđinu, poljski za noć). Ne prevoditi da bi se razumjelo. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(2), 219-234. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/7680

Amela Ljevo-Ovčina 
University of Sarajevo  Bośnia i Hercegowina
https://orcid.org/0000-0002-0049-1669

doktor nauk humanistycznych, zatrudniona w Zakładzie Slawistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Sarajewie. Oprócz pracy dydaktycznej na filologii rosyjskiej prowadzi prace badawcze w zakresie słowiańskiej socjolingwistyki, teorii i praktyki translatorycznej, teorii kulturoznawstwa na materiale języka rosyjskiego, bośniackiego oraz polskiego.

Złożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

Submitting his or her contributions to “Translations of Slavic Literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”), the Author consents to licensing his or her work under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.