Poezija kao prostor intimnog i javnog

Petra Gverić Katana
https://orcid.org/0000-0002-0580-7669

Abstrakt

The article gives a brief overview of translated Polish literature in Croatia in 2017 and considers the visibility of Polish poetry in a body of literary works translated after 1990, focusing on contemporary phenomena such as poetry in new media and the place it takes in the contemporary reception.


Słowa kluczowe

Polish poetry; Croatia; translations; new media; reception

Izbor iz literature

Heer J., 2018: Poetry is back. Does social media deserve credit? „The New Republic“. Dostupno na: https://newrepublic.com/minutes/148812/poetry-back-social-media-deserve-credit [pristupljeno: 30.12.2018].

How People Read Content Online — Statistics and Trends. Dostupno na: https://www.go-gulf.ae/blog/how-people-read-content-online/ [pristupljeno: 30.11.2018].

Kaprałska L., 2018: Liternet i liternauci — sieć jako przestrzeń literatury. „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy“, nr. 2 (27), s. 153—163.

Kaur R., 2015: Milk and Honey. Kansas City, Missouri, Andrew McMeal Publishing.

Kilian E., 2017: Perfokarta — subkultura skupiająca twórców poezji cybernetycznej. „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy“, nr 24, s. 219—231.

Marecki P., 2002: Liternet: literatura i internet. Kraków, Rabid.

Pisarski M., 2009: Pułapki metodologiczne badań nad literaturą cyfrową. W: J.S. Żurek, A. Dziak, red.: E-Polonistyka. Lublin, Wydawnictwo KUL. Dostupno na: https://www.kul.pl/files/154/e-polonistyka.pdf [pristupljeno: 20.05.2018].

Piteša A., 2006: Koliko nam danas znači poezija. „Jutarnji list“, 5.01. Dostupno na: https://www.jutarnji.hr/arhiva/koliko-nam-danas-znaci-poezija/4040850/ [pristupljeno: 20.05.2018].

Schaefer H., 2015: Poetry in Transmedial Perspective: Rethinking Intermedial Literary Studies in the Digital Age. „Acta Univ. Sapientiae, Film And Media Studies“, 10, s. 169—182. Dostupno na: https://www.degruyter.com/ downloadpdf/j/ausfm.2015.10.issue-1/ausfm-2015-0033/ausfm-2015-0033.pdf [pristupljeno: 20.05.2018].

Smith R., 2012: On Modern Poetry. From Theory to Total Criticism. Oxford, Bloomsbury.

Standage T., 2013: Writing on the Wall. Social Media — the First 2,000 Years. New York, Bloomsbury.

Smoleń-Sidyk M., 2013: Sposoby wizualizacji poezji w Internecie. „Kultura i Historia“, nr 24. Dostupno na: https://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/5007 [pristupljeno: 30.12.2018].

Stein K.: Poetry’s Afterlife: Verse in the Digital Age. Dostupno na: https://quod.lib.umich.edu/d/dcbooks/8300965.0001.001/1:4/--poetry-s-afterlife-verse-in-the-digital-age?g=dculture;rgn=div1;view=fulltext;xc=1 [pristupljeno: 10.05.2018].

Izabrane mrežne stranice

https://www.jergovic.com/ [pristupljeno: 15.05.2018].

http://www.pipschipsvideoclips.com/en/ [pristupljeno: 10.05.2018].

https://www.facebook.com/dju.pcvc [pristupljeno: 20.06.2018].

https://www.facebook.com/Odvalimo-SE-Poezijom-518892704937587/ [pristupljeno: 25.04.2018].

https://www.facebook.com/Dru%C5%A1tvo-%C5%BEivih-Pjesnika-181350902074136/ [pristupljeno: 16.06.2018].

Pobierz

Opublikowane : 2019-10-30


Gverić KatanaP. (2019). Poezija kao prostor intimnog i javnog. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(3), 59-72. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.03.07

Petra Gverić Katana 
Justus Liebig University in Giessen  Niemcy
https://orcid.org/0000-0002-0580-7669

mgr filologii chorwackiej oraz filologii polskiej. Lektor języka polskiego (do 2018 roku w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, obecnie na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Gießen w Niemczech). Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół glottodydaktyki, przekładoznawstwa, komparatystyki i teatrologii.


Złożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

Submitting his or her contributions to “Translations of Slavic Literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”), the Author consents to licensing his or her work under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.