Nadrabianie zaległości? O słowackich przekładach literatury polskiej (nie tylko) w 2017 roku

Zuzana Obertová
https://orcid.org/0000-0002-5766-4081

Abstrakt

The author of this paper characterizes the Polish literature translated into the Slovak language over the last few years with particular focus on the year 2017. Three genres have been translated the most: literary reportage, detective novel, and fantasy literature. What is underscored is the function of these translations in the receiving (Slovak) culture and literature, as well as the reception of the translations by scholars and readers.


Słowa kluczowe

Polish literature in Slovak translation; literary reportage; Absynt; detective novel; fantasy literature; Andrzej Sapkowski; Józef Czechowicz; Tadeusz Borowski; Weronika Murek

Literatura

Birčák P., 2017: Preklady radšej české. „Revue svetovej literatúry”, nr 2, s. 140—142.

Horváth T., 2017: Stanisław Przybyszewski. W: S. Przybyszewski: Krik. Bratislava, Európa, s. 105—126.

Kenížová-Bednárová K., 1994: Miesto a funkcia prekladu v kultúre národa. Metodologické poznámky k dejinám prekladu. W: K. Kenížová-Bednárová, red.: K otázkam teórie a dejín prekladu na Slovensku II. Bratislava, Veda, s. 8—29.

Matuszek G., 1985: Jak czytano powieści „wielkiego demoralizatora”. „Pamiętnik Literacki”, nr 76 / 2, s. 35—48.

Oriešek P., 2017: Ostrovy a kontinenty. Spoločenstvá a spoločnosti. O súčasnej poľskej literatúre. „Revue svetovej literatúry”, nr 2, s. 2—4.

Orsz-Wolf J., 2014: Vojny — Wars. K. Karabová, tłum. „Glosolália”, nr 4, s. 53—63.

Przybyszewski S., 2017: Krik. T. Horváth, tłum. Bratislava, Európa.

Roszczynialska M., 2003: Nowa baśń. „Strzyga” Romana Zmorskiego i „Wiedźmin” Andrzeja Sapkowskiego. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”, nr 3, s. 257—266.

Suwara B., 2003: O preklade bez prekladu. Bratislava, Veda.

Szałaśny P., 2015: Fenomen „Wiedźmina” w Republice Czeskiej. W: R. Dudziński, A. Flamma, K. Kowalczyk, J. Płoszaj, red.: Wiedźmin — bohater masowej wyobraźni. Wrocław, Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, s. 127—135.

Szczerek Z., 2014: Beat. P. Oriešek, tłum. „Romboid”, nr 7, s. 31—37.

Witkowski M., 2004: Denník (november 1999). K. Chmel, tłum. „Romboid”, nr 39, s. 21—26.

Żyrek-Horodyska E., 2017: Reportaż literacki wobec literatury. Korzenie i teorie. „Pamiętnik Literacki”, nr 4, s. 119—131.

Žilka T., 2011: Vademecum poetiky. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa.

Źródła internetowe

Albatros Media. Dostępne w Internecie: https://www.albatrosmedia.sk/ [dostęp: 28.08.2018].

A. Sapkowski: Zaklínač — Meč Osudu (recenzia). Dostępne w Internecie: http://gwynbleidd.blog.pravda.sk/2016/08/29/a-sapkowski-zaklinac-mec-osudu-recenzia/ [dostęp: 28.08.2018].

Andrzej Sapkowski — Zaklínač II: Meč osudu. Dostępne w Internecie: https://inferio.sk/andrzej-sapkowski-zaklinac-ii-mec-osudu/ [dostęp: 28.08.2018].

Balada z tamtej strany. Dostępne w Internecie: https://devin.rtvs.sk/clanky/literatura/158540/balada-z-tamtej-strany [dostęp: 28.08.2018].

Baśniowy Wiedźmin. Dostępne w Internecie: https://www.fantastyka.pl/publicystyka/pokaz/863 [dostęp: 28.08.2018].

BRaK 2017 — štvrtý ročník najväčšej medzinárodnej prehliadky knižného umenia na Slovensku. Dostępne w Internecie: http://www.litcentrum.sk/66292 [dostęp: 28.08.2018].

Czas zmierzyć się z legendą. Dostępne w Internecie: http://przywieczornejherbacie.blogspot.com/2011/09/czas-zmierzyc-sie-z-legenda.html [dostęp: 28.08.2018].

Červenák J., 2014: Asi takto som sa tváril pri rozuzlení Zapletených… Dostępne w Internecie: https://www.facebook.com/Cervenak.Juraj/photos/a.10151524389338376/10152834890503376/?type=1&theater [dostęp: 28.08.2018].

Čínsky Maharadža: „Każdy ma swojego Maharadżę… Każdy ma swojego Dżema”. Dostępne w Internecie: https://wspinanie.pl/2016/05/chinski-maharadza-divadlo-kontra/ [dostęp: 28.08.2018].

Debnár M., 2014: Kniha týždňa: Temný prípad. Dostępne w Internecie: https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/333191-kniha-tyzdna-temny-pripad/ [dostęp: 28.08.2018].

Debnár M., 2018: Kniha týždňa: Rozlúčka s Máriou. Dostępne w Internecie: https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/474763-kniha-tyzdna-rozlucka-s-mariou/ [dostęp: 28.08.2018].

Dlhá cesta reportéra. Dostępne w Internecie: http://www.litcentrum.sk/rozhovory/dlha-cesta-reportera [dostęp: 28.08.2018].

Ferko M., 2014: Zrnko pravdy — Zygmunt Miłoszewski. Dostępne w Internecie: http://www.litcentrum.sk/recenzie/zrnko-pravdy-zygmunt-miloszewski [dostęp: 28.08.2018].

Ferko M., 2015: Zapletení — Zygmunt Miłoszewski. Dostępne w Internecie: http://www.litcentrum.sk/recenzie/zapleteni-zygmunt-miloszewski [dostęp: 28.08.2018].

Guľasová M., 2018: Cháronove čísla. Dostępne w Internecie: http://www.citaj.to/index.php/recenzie/krimi/item/4845-charonove-cisla [dostęp: 28.08.2018].

Hatňanková M., 2015: Oči zasypané pieskom. Dostępne w Internecie: http://www.citaj.to/index.php/recenzie/recenzie-knih/item/2864-oci-zasypane-pieskom [dostęp: 28.08.2018].

Hosťovecký M., 2017: Andrzej Sapkowski: Zaklínač I: Posledné želanie. Dostępne w Internecie: https://inferio.sk/andrzej-sapkowski-zaklinac-posledne-zelanie/ [dostęp: 28.08.2018].

Jaško Ľ., 2015: Slováci by nemali čítať severské krimi. Ale poľské. Dostępne w Internecie: https://kultura.sme.sk/c/7924921/slovaci-by-nemali-citat-severske-krimi-ale-polske.html [dostęp: 28.08.2018].

Jánošíková V., 2018: Boh je láska, záblesk a smrť. Dostępne w Internecie: http://www.litcentrum.sk/recenzie/boh-je-laska-zablesk-a-smrt [dostęp: 28.08.2018].

Józef Czechowicz — Balada z tamtej strany. Dostępne w Internecie: https://www.vlna.sk/jozef-czechowicz-balada-z-tamtej-strany/ [dostęp: 28.08.2018].

Kováčik J., [online]: Rozprávanie s Jurajom Malíčkom o sci-fi a fantasy knihách IV. Dostępne w Internecie: https://medziknihami.dennikn.sk/clanky/rozpravanie-s-jurajom-malickom-o-sci-fi-a-fantasy-knihach-iv/ [dostęp: 28.08.2018].

Kuric J., 2014: Zapletení — detektívka veľkého kalibru. Dostępne w Internecie: https://jozefkuric.blog.sme.sk/c/371192/zapleteni-detektivka-velkeho-kalibru.html [dostęp: 28.08.2018].

Kuric J., 2014: Zrnko pravdy — poľská detektívka o legende a krvi. Dostępne w Internecie: https://jozefkuric.blog.sme.sk/c/359612/zrnko-pravdy-polska-detektivka-o-legende-o-krvi.html?ref=tit/ [dostęp: 28.08.2018].

Kuric J., 2015: Po pánovi Tragáčikovi si ma získal aj prokurátor Szacki. Dostępne w Internecie: https://dennikn.sk/blog/186622/po-panovi-tragacikovi-si-ma-ziskal-aj-prokurator-szacki/ [dostęp: 28.08.2018].

Majerová S., 2016: Slovákom zachutili knihy horké a ostré ako absint (rozhovor). Dostępne w Internecie: https://www.aktuality.sk/clanok/336158/rozhovor-knihy-ostre-a-horke-ako-absint-slovakom-zachutili/ [dostęp: 28.08.2018].

Marec S., 2014: V prvej línii boja za lepšie Slovensko. Dostępne w Internecie: https://samuelmarec.blog.sme.sk/c/363817/v-prvej-linii-boja-za-lepsie-slovensko.html [dostęp: 28.08.2018].

Matuszek G., 2011: Demony u Przybyszewskiego, czyli o szatanie wczesnej nowoczesności. „Stan Rzeczy”, 1 / 1, s. 125—126. Dostępne w Internecie: http://www.stanrzeczy.edu.pl/wp-content/uploads/2013/05/SR1-117-130.pdf [dostęp: 28.08.2018].

Meč osudu (Recenzia). Dostępne w Internecie: http://elliesbookverse.blogspot.com/2016/05/mec-osudu-recenzia.html [dostęp: 28.08.2018].

Melichárková E., 2008: Smrť v Breslau — Marek Krajewski. Dostępne w Internecie: http://www.litcentrum.sk/recenzie/smrt-v-breslau-marek-krajewski [dostęp: 28.08.2018].

Moskvič R., 2018: Bytosti vzdorujúce kopancom. Dostępne w Internecie: https://dennikn.sk/1183006/bytosti-vzdorujuce-kopancom/ [dostęp: 28.08.2018].

Novotvar 2017, [online]: https://www.vlna.sk/novotvar-2017/ [dostęp: 28.08.2018].

Nowacki D., 2015: Debiut bez słabych punktów: „Uprawa roślin południowych metodą Miczurina” [recenzja]. Dostępne w Internecie: http://wyborcza.pl/1,75410,17579234,Debiut_bez_slabych_punktow_Uprawa_roslin_poludniowych.html?disableRedirects=true [dostęp: 28.08.2018].

Ovšonka R., 2017: Čínsky maharadža po slovensky. Dostępne w Internecie: http://www.podtatranske-noviny.sk/2017/10/cinsky-maharadza-po-slovensky/ [dostęp: 28.08.2018].

Palčeková Z., 2017: Dobrá dobová detektívka [recenzia]. Dostępne w Internecie: https://www.martinus.sk/?ultem=264433#reviews [dostęp: 28.08.2018].

Pena dní_FM s Arturom Domosławskim. Dostępne w Internecie: https://fm.rtvs.sk/relacie/pena-dni_fm/167932/pena-dni_fm-s-arturom-domoslawskim [dostęp: 28.08.2018].

Pena dní_FM s vydavateľstvom Absynt. Dostępne w Internecie: https://fm.rtvs.sk/relacie/pena-dni_fm/128104/pena-dni_fm-s-vydavatelstvom-absynt [dostęp: 28.08.2018].

Prekliati reportéri. Dostępne w Internecie: https://www.absynt.sk/prekliati-reporteri [dostęp: 28.08.2018].

Prekliati reportéri: Akoby si kameň jedla. Dostępne w Internecie: https://mono.sk/prekliati-reporteri-akoby-si-kamen-jedla/ [dostęp: 28.08.2018].

Prekliati reportéri: Papuša, cigánka, ktorá vedela zarábať. Dostępne w Internecie: https://mono.sk/papusa-ciganka-ktora-vedela-zarabat/ [dostęp: 28.08.2018].

Prekliati reportéri: V sibírskom Kuvajte, v ruskom Impériu. Bez diamantov, ciest a tepla. Dostępne w Internecie: https://mono.sk/prekliati-reporteri-v-sibirskom-kuvajte-v-ruskom-imperiu-bez-diamantov-ciest-a-tepla/ [dostęp: 28.08.2018].

Profil naukowy J. Malíčka. Dostępne w Internecie: http://www.uluk.ff.ukf.sk/index.php/20-pracovnici/95-doc-mgr-juraj-malicek-phd [dostęp: 28.08.2018].

Przekłady na języki obce. Dostępne w Internecie: http://www.andrzejsapkowski.pl/tlumaczenia.html [dostęp: 28.08.2018].

Púček J., 2017: Karneval temných farieb vytvára dojem pozoruhodnej pestrofarebnosti. Dostępne w Internecie: https://dennikn.sk/835947/karneval-temnych-farieb-vytvara-dojem-pozoruhodnej-pestrofarebnosti/ [dostęp: 28.08.2018].

Recenzia knihy Zaklínač (1) — Posledné želanie (Andrzej Sapkowski). Dostępne w Internecie: http://mojcarovnyzivot.blogspot.com/2016/01/recenzia-knihy-zaklinac-1-posledne.html [dostęp: 28.08.2018].

Recenzia: Stanislav A. Wotowski — Dom prízrakov (Europa, 2017). Dostępne w Internecie: http://bookowskiblog.blogspot.com/2018/05/recenzia-stanislav-wotowski-dom.html [dostęp: 28.08.2018].

Recenzje „Wiedźmina”. Dostępne w Internecie: https://www.martinus.sk/?ultem=215464#reviews [dostęp: 28.08.2018].

Rusnáková L., 2015: Akoby si kameň jedla — Wojciech L. Tochman. Dostępne w Internecie: http://www.litcentrum.sk/recenzie/akoby-si-kamen-jedla-wojciech-l-tochman [dostęp: 28.08.2018].

Ryszard Kapuściński: Impérium. Dostępne w Internecie: https://medziknihami.dennikn.sk/clanky/ryszard-kapucinski-imperium/ [dostęp: 28.08.2018].

Stanisław Przybyszewski: Krik. Dostępne w Internecie: https://dalfar.wordpress.com/2017/12/03/stanislaw-przybyszewski-krik/ [dostęp: 28.08.2018].

Sztafa K., 2015: Przemijanie jako widmo. Wokół debiutanckiego zbioru opowiadań Weroniki Murek „Uprawa roślin południowych metodą Miczurina”. Dostępne w Internecie: https://kulturaliberalna.pl/2015/05/12/recenzja-uprawa-roslin-metoda-miczurina/ [dostęp: 28.08.2018].

Szybowicz E., 2016: Nike 2016 — finaliści. Weronika Murek i uprawa ludzi metodą Miczurina. Dostępne w Internecie: http://wyborcza.pl/7,75517,20666050,nike-2016-finalisci-weronika-murek-i-uprawa-ludzi-metoda.html [dostęp: 28.08.2018].

Švecová Z., 2016: Impérium. Dostępne w Internecie: http://www.citaj.to/index.php/recenzie/recenzie-knih/item/3830-imperium [dostęp: 28.08.2018].

Teťáková J., 2015: Akoby si kameň jedla. Dostępne w Internecie: http://www.citaj.to/index.php/recenzie/recenzie-knih/item/2730-akoby-si-kamen-jedla[dostęp: 28.08.2018].

Teťáková J., 2015: Cigán je Cigán. Dostępne w Internecie: http://www.citaj.to/index.php/recenzie/recenzie-knih/item/2900-cigan-je-cigan [dostęp: 28.08.2018].

Teťáková J., 2016: Noční pútnici. Dostępne w Internecie: http://www.citaj.to/index.php/recenzie/recenzie-knih/item/4104-nocni-putnici [dostęp: 28.08.2018].

Vylúčení (Artur Domosławski). Dostępne w Internecie: https://drominickacita.sk/2018/06/11/vyluceni-artur-domoslawski/ [dostęp: 28.08.2018].

W.L. Tochman — Akoby si kameň jedla. Dostępne w Internecie: https://medziknihami.dennikn.sk/clanky/wl-tochman-akoby-si-kamen-jedla/ [dostęp:28.08.2018].

Pobierz

Opublikowane : 2019-10-31


ObertováZ. (2019). Nadrabianie zaległości? O słowackich przekładach literatury polskiej (nie tylko) w 2017 roku. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(3), 175-201. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.03.19

Zuzana Obertová 
Comenius University in Bratislava  Słowacja
https://orcid.org/0000-0002-5766-4081

dr, polonistka, adiunkt w Katedrze Filologii Słowiańskich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Bada polsko-słowackie stosunki literackie, XX-wieczną literaturę polską oraz jej przekłady na język słowacki. Jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół zagadnień recepcji literatury polskiej na Słowacji.


Złożenie tekstu do Redakcji „Przekładów Literatur Słowiańskich” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

Submitting his or her contributions to “Translations of Slavic Literatures” („Przekłady Literatur Słowiańskich”), the Author consents to licensing his or her work under  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.