Tom 4 Nr 2 (2014): Przekłady Literatur Słowiańskich. T.4. Cz.2 / Translations of Slavic Literatures. Issue: 4 (2)/2014Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007—2012) / Bibliography of translations of Slavic literature (2007-2012)

Tom niniejszy odnotowuje tłumaczenia literatur bułgarskiej, chorwackiej, czeskiej, macedońskiej, serbskiej, słowackiej i słoweńskiej na język polski oraz literatury polskiej na języki tych literatur z pięciu lat. / This volume provides a record of translations of Bulgarian, Croatian, Czech, Macedonian, Serbian, Slovak and Slovenian translation into Polish and Polish literature into the languages ​​of the said literatures of the last five years.

.


Cały numer

Redakcja PLS
Strony tytułowe, spis treści, wstęp

Redakcja PLS
Bożena Tokarz
Przekłady bułgarsko-polskie i polsko-bułgarskie

Przekłady chorwacko-polskie i polsko-chorwackie

Przekłady czesko-polskie i polsko-czeskie

Przekłady macedońsko‑polskie i polsko‑macedońskie

Przekłady serbsko‑polskie i polsko‑serbskie

Przekłady słoweńsko-polskie i polsko-słoweńskie

Przekłady słowacko-polskie

Przekłady polsko-słowackie

Przekłady słoweńsko-polskie

Dodatek

Noty o Autorach i indeksy