„Postscriptum Polonistyczne” jest półrocznikiem krajowych i zagranicznych polonistów. Pismo ma charakter naukowy i jest redagowane przez polonistów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach związanych z Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich i ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz badaczy z zagranicznych uniwersytetów (Chiny, Czechy, Francja, Macedonia). Skład ekspertów Rady Naukowej, autorów i recenzentów ma charakter międzynarodowy.

ISSN: 1898-1593 (Print) ISSN: 1898-1593 (Online)


 
 


  • ERIH+
  • CEEOL
  • BazHum
  • CEJSH

MNISW
12

ICV
76.7000