Postscriptum Polonistyczne” jest półrocznikiem krajowych i zagranicznych polonistów. Pismo ma charakter naukowy i jest redagowane przez polonistów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach związanych ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz badaczy z zagranicznych uniwersytetów (Chiny, Czechy, Francja, Macedonia). Skład ekspertów Rady Naukowej, autorów i recenzentów ma charakter międzynarodowy.

ISSN: 1898-1593 (Print) ISSN: 2353-9844 (Online) DOI: 10.31261/PS_P


 
 


  • ERIH+
  • CEEOL
  • BazHum
  • CEJSH

MNISW
20

ICV
88.83

Pobieranie

CAŁY NUMER