„Postscriptum Polonistyczne” jest półrocznikiem krajowych i zagranicznych polonistów. Pismo ma charakter naukowy i jest redagowane przez polonistów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach związanych ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz badaczy z zagranicznych uniwersytetów (Chiny, Czechy, Francja, Macedonia). Skład ekspertów Rady Naukowej, autorów i recenzentów ma charakter międzynarodowy.

„Postscriptum Polonistyczne” publikuje rozprawy poświęcone zagadnieniom z zakresu języka i literatury polskiej oraz szeroko rozumianej kultury polskiej (artykuły z zakresu antropologii kulturowej, studiów nad filmem i teatrem) ze szczególnym naciskiem na współczesny rozwój tych dziedzin. Przedmiotem zainteresowania jest także nauczanie kultury polskiej i języka polskiego jako obcego – zamieszczane są artykuły podejmujące problematykę nauczania języka polskiego, literatury i kultury obcokrajowców, nauczania polonistycznego wśród emigrantów, a także prezentujące praktykę glottodydaktyki polonistycznej. Drukowane są także rozprawy zawierające tematykę recepcji polskiej kultury i tekstów literackich poza granicami kraju.

Czasopismo objęte programem Wsparcie dla Czasopism Naukowych.

 

Czasopismo jest współwłasnością Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

ISSN: 1898-1593 (Print) ISSN: 2353-9844 (Online) DOI: 10.31261/PS_P


 
 

Zaproszenie do publikacji - Call for papers 2022

2021-05-28

Zachęcamy Autorów do przesyłania tekstów do kolejnych numerów „Postscriptum Polonistycznego” zaplanowanych na rok 2022.

Termin nadsyłania tekstów:

nr 1(29) 2022 – 30 października 2021, temat przewodni numeru: Humanistyka w dobie kryzysu;

nr 2(30) 2022 – 30 kwietnia 2022.

Informacje dla Autorów znajdują się na stronie: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/about/submissions oraz
http://www.postscriptum.us.edu.pl/pl/informacje-dla-recenzentow-i-autorow/ .

Nowy wykaz czasopism punktowanych

2021-02-11

Miło nam poinformować, że Postscriptum Polonistyczne znajduje się w nowym, rozszerzonym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW z przypisaną liczbą punktów 40  • BazHum
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • DOAJ - Directory of Open Access Journals
  • EBSCO
  • ERIH+
  • IC Journals Master List
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa

MEiN
40

ICV
88.83

Pobieranie

CAŁY NUMER