Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny:

dr hab. prof. UŚ, Romuald Cudak, Kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, Uniwersytet Śląski w Katowicach, romuald.cudak@us.edu.pl (literaturoznawstwo, glottodydaktyka)


Zastępca redaktora naczelnego:

prof. dr hab. Jolanta Tambor, Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, jolanta.tambor@us.edu.pl, (językoznawstwo, glottodydaktyka)

Nauki o kulturze:
dr hab. Aleksandra Achtelik, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, aleksandra.achtelik@us.edu.pl
dr Anna Synoradzka-Demadre, Uniwersytet Charlesa de Gaulle’a, Lille, Francja, ania-s-d@wanadoo.fr

Literaturoznawstwo:
dr hab. Magdalena Bąk, Zakład Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, magdalena.bak@us.edu.pl
prof. dr hab. Lidia Tanuszewska, Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego, Skopje, Macedonia, lidkapol@yahoo.com

Krytyka literacka:
dr hab. Agnieszka Nęcka, Zakład Krytyki i Literatury, Uniwersytet Śląski w Katowicach, agnieszka.necka@us.edu.pl

Językoznawstwo:
doc. PhDr., Ivana Dobrotova, Uniwersytet Palackiego, Ołomuniec, Czechy, ivana.dobrotova@upol.cz

Metodyka nauczania języka i literatury:
prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, bernadeta.niesporek-szamburska@us.edu.pl
dr Li Yinan, Pekiński Uniwersytet Języków Obcych, Pekin, Chiny, liyinan@bfsu.edu.cn

Redakcja językowa:

mgr Karolina Graboń, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, karolina.grabon@us.edu.pl

dr Marcin Maciołek, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Uniwersytet Śląski, marcin.maciolek@us.edu.pl

dr Agnieszka Madeja, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski, agnieszka.madeja@us.edu.pl

dr Małgorzata Smereczniak, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, malgorzata.smereczniak@us.edu.pl

 

Redaktor techniczny:
dr Karolina Pospiszil, Katedra Literatury Porównawczej, karolina.pospiszil@us.edu.pl

Sekretarz redakcji:
dr Maria Czempka-Wewióra, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, maria.czempka-wewiora@us.edu.pl

Redakcyjny zespół techniczny:
mgr Anna Gawryś, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, anna.gawrys@us.edu.pl

mgr Tomasz Gęsina, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, tomasz.gesina@us.edu.pl

mgr Kinga Groszewska, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, kinga.groszewska@us.edu.pl

mgr Natalia Moiseienko, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, natalia.moiseienko@us.edu.pl