Kontakt

Postscriptum Polonistyczne
Uniwersytet Śląski w Katowicach
40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
tel.: (32) 2009 424
e-mail: postscriptum@us.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Dr Maria Czempka-Wewióra
Sekretarz redakcji
Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wsparcie techniczne

Piotr Karwasiński