Kontakt

Postscriptum Polonistyczne
Uniwersytet Śląski w Katowicach
40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 4
tel.: (32) 2009 424
e-mail: postscriptum@us.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Dr Maria Czempka-Wewióra
Sekretarz naukowa redakcji
Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytet Śląski w Katowicach
609-415-112

Wsparcie techniczne

Zespół ds. czasopism