Nazwiska i adresy e-mail wprowadzone w tej witrynie czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzenia procesu wydawniczego i nie będą udostępniane innym podmiotom.