Tom 8 Nr 2 (2017): Przekłady Literatur Słowiańskich. T.8. Cz.2 / Translations of Slavic Literatures. Issue: 8 (2)/2017Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2016) / Bibliography of translations of Slavic literature (2016)

Bibliografii przekładów literatur słowiańskich (2016) odnotowano tłumaczenia, które ukazały się w roku 2016. / In the Bibliography of translations of Slavic literatures (2016), translations which appeared in 2016 were recorded and some of them commented.


Cały numer

Redakcja PLS
Strony tytułowe, spis treści, wstęp

Leszek Małczak
Przekłady bułgarsko-polskie i polsko-bułgarskie

Przekłady chorwacko-polskie i polsko-chorwackie

Przekłady czesko-polskie i polsko-czeskie

Przekłady macedońsko‑polskie i polsko‑macedońskie

Przekłady serbsko‑polskie i polsko‑serbskie

Przekłady słowacko‑polskie i polsko‑słowackie

Przekłady słoweńsko-polskie i polsko-słoweńskie

Noty o Autorach i indeksy