Na łamach „Wieków Starych i Nowych” publikuje się teksty naukowe poświęcone historii polskiej i powszechnej od dziejów starożytnych po czasy najnowsze. Redakcja pozostaje wierna pierwotnej idei, przyświecającej zakładaniu czasopisma, aby nie poświęcać konkretnych tomów jednej, wybranej problematyce, ale utrzymywać ich charakter przeglądowy i zróżnicowany tematycznie. Wiąże się to również z założeniem prezentowania w formie artykułów realizowanych aktualnie tematów badawczych pracowników Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ale również z zamieszczaniem w czasopiśmie przekraczających tę optykę i problematykę prac historyków z innych ośrodków naukowych. Zakres tematyczny tekstów publikowanych w „Wiekach Starych i Nowych” jest bardzo szeroki, bowiem pismo jest otwarte na teksty dotyczące zagadnień z różnych obszarów historii. (więcej)

ISSN: 1899-1556 (Print) ISSN: 2353-9739 (Online)


 
 

Wieki Stare i Nowe 2018

2019-01-04

PT. Czytelnicy, z przyjemnością informujemy, że ukazał się tom 13 (18) naszego Czasopisma. Zapraszamy do lektury: 

www.historia.us.edu.pl/wieki-stare-i-nowe/

CALL FOR PAPERS

2018-12-21

Redakcja „Wieków Starych i Nowych” pragnie poinformować, że kompletuje  materiały do tomu 15 (20), 2020.  Zapraszamy Autorów do nadsyłania artykułów naukowych, artykułów recenzyjnych i recenzji do 30 września 2019  roku.

Zawartość tomów Wieków Starych i Nowych (2009-2018)

2018-01-30

P.T. Czytelnicy,

dostęp do pełnych tomów naszego czasopisma (tomy 2009-2018) również ze strony

www.historia.us.edu.pl/wieki-stare-i-nowe/  • BazHum
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • IC Journals Master List
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa