"Wieki Stare i Nowe” są rocznikiem Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na łamach czasopisma publikuje się teksty naukowe poświęcone historii polskiej i powszechnej od dziejów starożytnych po czasy najnowsze. Publikowane w „Wiekach i Starych” opracowania są grupowane w odrębne działy: Artykuły, Artykuły recenzyjne i recenzje, Materiały, Kronika naukowa.

ISSN: 1899-1556 (Print) ISSN: 2353-9739 (Online) DOI: 10.31261


 
 

Wieki Stare i Nowe 2019

2020-01-05

PT. Czytelnicy, z przyjemnością informujemy, że ukazał się tom 14 (19) naszego Czasopisma. Zapraszamy do lektury: 

www.historia.us.edu.pl/wieki-stare-i-nowe/

Zawartość tomów WSN 2009-2019

2020-01-05

P.T. Czytelnicy,

dostęp do pełnych tomów naszego czasopisma (tomy 2009-2019) również ze strony

www.historia.us.edu.pl/wieki-stare-i-nowe/

Zaproszenie do nadsyłania tekstów

2020-01-05

Redakcja „Wieków Starych i Nowych” pragnie poinformować, że kompletuje  materiały do tomu 16 (21), 2021.  Zapraszamy Autorów do nadsyłania artykułów naukowych, artykułów recenzyjnych i recenzji do 30 września 2020  roku.  • BazHum
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • IC Journals Master List
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa