Zaproszenie do nadsyłania tekstów na 2023 r.

2022-07-18

Redakcja „Wieków Starych i Nowych” pragnie poinformować, że kompletuje  materiały do tomu 18 (23), 2023.  Zapraszamy Autorów do nadsyłania artykułów naukowych, artykułów recenzyjnych i recenzji do 30 września 2022 roku.

ERIH PLUS

2020-08-05

Redakcja ma przyjemność poinformować, że czasopismo "Wieki Stare i Nowe" pomyślnie przeszło procedurę oceny przez NSD (Norwegian Centre for Research Data) i zostało umieszczone na liście ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences). Link: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=498812 

Pełna lista: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/listApproved

erih_logo_(2)2.jpg