Zespół redakcyjnyZespół redakcyjny

 

Redaktor naczelny

Agata A. Kluczek

Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach https://us.edu.pl/instytut/ih/osoby/agata-aleksandra-kluczek

e-mail: agata.kluczek@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-0852-0572 

 

Zastępcy redaktora naczelnego

Dariusz Rolnik

Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach https://us.edu.pl/instytut/ih/osoby/dariusz-rolnik-2

e-mail: dariusz.rolnik@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-7649-3142

 

Maciej Fic

Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach https://us.edu.pl/instytut/ih/osoby/maciej-fic

e-mail: maciej.fic@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-9292-809X 

 

Sekretarze

Dawid Madziar

Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach https://us.edu.pl/instytut/ih/osoby/dawid-madziar

e-mail: dawid.madziar@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-6065-3842

 

Marcela Gruszczyk

Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach https://us.edu.pl/instytut/ih/osoby/marcela-gruszczyk

e-mail: marcela.gruszczyk@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-5063-8235

 

Mateusz Sokulski

Instytut Historii, Uniwersytet Śląski w Katowicach https://us.edu.pl/instytut/ih/osoby/mateusz-sokulski

e-mail: mateusz.sokulski@us.edu.pl
https://orcid.org/0000-0003-1204-429X