RADA NAUKOWA

Rada Naukowa

dr sc. Damir Agičić, red. prof., Odsjek za Povijest, Sveučilište u Zagrebu

prof. dr hab. Marian Chachaj, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Dariusz Dolański, Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. Jerzy Dygdała, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

dr hab. prof. UŁ Albin Głowacki, Uniwersytet Łódzki

prof. dr Đura Hardi, Institut Istorije, Univerzitet u Novom Sadu

prof. Valiancin Fiodaravič Holubieŭ, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

dr Andrej Macuk, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

prof. dr hab. Danuta Musiał, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Mirosław Nagielski, Uniwersytet Warszawski

dr Albina Feodorovna Noskova, Институт славяноведения РАН

doc. PhDr Michal Šmigel’, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

dr Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Lietuvos istorijos institutas

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, Uniwersytet Wrocławski

dr Stiepan A. Zakharkevich, Белорусский государственный университет