RADA NAUKOWA

Rada Naukowa

dr sc. Damir Agičić, red. prof., Odsjek za Povijest, Sveučilište u Zagrebu, Chorwacja

prof. dr hab. Marian Chachaj, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

prof. dr hab. Dariusz Dolański, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

prof. dr hab. Jerzy Dygdała, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Polska

prof. dr hab. Albin Głowacki, Uniwersytet Łódzki, Polska

prof. dr Đura Hardi, Institut Istorije, Univerzitet u Novom Sadu, Serbia

dr Robertas Jurgaitis, Vytauto Didžiojo universitetas, Litwa

prof. dr hab. Danuta Musiał, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

prof. dr hab. Mirosław Nagielski, Uniwersytet Warszawski, Polska

doc. PhDr Michal Šmigel’, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja

doc. dr Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Lietuvos istorijos institutas, Litwa

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, Uniwersytet Wrocławski, Polska