HARMONOGRAM PUBLIKACJI

Tomy planowane

Termin nadsyłania tekstów autorskich do 30 września każdego roku

2020, Tom 15 (20)

Artykuły – w trakcie recenzji i opracowywania

Artykuły recenzyjne i recenzje – część otwarta do 30 kwietnia 2020 roku

2019, Tom 14 (19)

Tom opublikowany 20 grudnia 2019 roku

2018, Tom 13 (18)

Tom opublikowany 21 grudnia 2018 roku

2017, TOM 12 (17)

Tom opublikowany w grudniu 2017 roku