"ZOOPHILOLOGICA" 1/2024 "Transfiguracje weganizmu" pod red. Marzeny Kubisz i Agaty Sitko (CFP)

2022-05-04

Transfiguracje weganizmu

pod redakcją gościnną Marzeny Kubisz i Agaty Sitko

 

Koncepcja ludzkiej diety odrzucającej konsumpcję produktów pochodzenia zwierzęcego – czy to w wersji wegańskiej czy też wegetariańskiej – rozwija się na przestrzeni wieków i ewoluuje osiągając w ostatnich latach niespotykaną dotąd popularność. Ożywieniu w tym obszarze towarzyszą debaty, spory, analizy, interpretacje i polemiki, które wskazują na fakt, iż kwestia diety bezmięsnej – a co za tym idzie, praw zwierząt, związków przemysłu mięsnego ze stanem środowiska, czy wreszcie wpływu diety mięsnej na zdrowie ludzkie – jest dzisiaj jednym z tych zagadnień społeczno-polityczno-kulturowych, w którym jak w soczewce skupia się wiele problemów współczesności.

Redakcja zaprasza badaczki i badaczy pragnących pochylić się nad proponowaną tematyką z perspektywy badań kulturoznawczych, literaturoznawczych, filozoficznych, socjologicznych i historycznych. Proponowane zagadnienia obejmują, między innymi:

 • historyczne ewolucje dyskursu wegańskiego/wegetariańskiego
 • weganizm/wegetarianizm a dobrostan zwierząt
 • kulturę materialną weganizmu
 • związki weganizmu i mody
 • weganizm w kulturach świata
 • ruchy wegańskie
 • historyczne ewolucje postaw (od buntownika do celebryty)
 • weganizm a ruchy ekologiczne
 • związki weganizmu z polityką
 • psychologiczny wymiar diety bezmięsnej
 • weganizm w sztuce i literaturze

Termin nadsyłania artykułów do numeru, który ukaże się 2024 roku: 31 stycznia 2023 roku.