Zwierzęta w rytuałach rosyjskiej czarnej magii w koncepcji Natashy Helvin

Grzegorz Ojcewicz
https://orcid.org/0000-0002-5909-270X

Abstrakt

Autor podjął problem roli zwierząt wykorzystywanych w słowiańskich rytuałach czarnej magii w aspektach jakościowym i ilościowym przez wskazanie na gatunki, kolorystykę i udział przedstawicieli fauny w krwawych obrzędach ciemnego czarostwa. Polem obserwacji uczynił koncepcję Natashy Helvin przedstawioną w książce Rosyjska czarna magia. W trakcie analizy tego dzieła Autor wyłonił najbardziej aktywne zwierzę, jakim posługują się czarownicy: jest nim czarny kogut. Badacz odpowiedział na pytanie o przyczyny tego stanu rzeczy i podkreśłił bezwzględne uprzedmiotowienie wszystkich zwierząt w praktykach czarnych magów.


Słowa kluczowe

czarna magia; krwawy obrzęd; czarny kogut; stary cmentarz; Ciemne Siły

(autor nieznany). Natasha Helvin. Accessed December 17, 2021. https://www.innertraditions.com/author/natasha-helvin.

(autor nieznany). Necronomicon. Przekład Tadeusz Wirski. Kraków: Wydawnictwo Vis-à-vis Etiuda, 2020.

Aitamurto, Kaarina. „Russian Paganism and the Issue of Nationalism: A Case Study of the Circle of Pagan Tradition”. The Pomegranate: The International Journal of Pagan Studies, no. 8 (2006): 184–210.

Aitamurto, Kaarina. Paganism, Traditionalism, Nationalism: Narratives of Russian Rodnoverie. London–New York: Routledge, 2016.

Auryn, Mat. Moc czarownicy. Uwolnij i wzmocnij swój magiczny potencjał. Przekład Bartłomiej Kotarski. Białystok: Wydawnictwo Kobiece, 2020.

Buchowski, Michał. Magia i rytuał. Warszawa: Instytut Kultury, 1993.

Buchowski, Michał. Magia. Jej funkcje i struktura. Seria „Etnografia”. Nr 11. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1986.

Castellano, Deborah. Magia glamour. Jak w czarujący sposób dostać wszystko, czego pragniesz. Przekład Ischim Odorowicz-Śliwa. Białystok: Wydawnictwo Kobiece, 2019.

Clure Mc, Natalya. Russian Black Magic. The Beliefs and Practices of Heretics and Blasphemers. Rochester: Inner Traditions International, 2019.

Diaz, Juliet. Prawdziwe zaklęcia magiczne, rytuały oraz eliksiry na miłość, szczęście, pieniądze, a także uzdrowienie ciała i umysłu. Przekład Bartosz Bartkiewicz. Białystok: Wydawnictwo Studio Astropsychologii, 2020.

Elson, Rebecca. 10 Questions with Natasha Helvin. Accessed December 17, 2021. http://themagicalbuffet.com/blog1/?p=15316.

Engelking, Anna. Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2010.

Eremina, Valeria I. Ritual i folʹklor. Leningrad: „Nauka”, Leningradskoe otdelenie, 1991. [Еремина, Валерия И. Ритуал и фольклор. Ленинград: «Наука», Ленинградское отделение, 1991].

Farber, Philip H. Magia mózgu. Magiczne inwokacje o naukowo udowodnionej skuteczności. Przekład Grzegorz Ciecieląg. Białystok: Wydawnictwo Studio Astropsychologii, 2014.

Farber, Philip H. Magija na haju. Zastosowanie konopi w rytuałach i mistycyzmie. Przekład Bartłomiej Kotarski. Białystok: Wydawnictwo Illuminatio, 2021.

Helvin, Natasha. Rosyjska czarna magia. Wierzenia i praktyki heretyków i bluźnierców. Przekład Michał Lewiński. Białystok: Wydawnictwo Kobiece, 2021.

Helvin, Natasha. Słowiańska magia w praktyce. Wykorzystaj ponad 300 skutecznych

i bezpiecznych rytuałów magicznych na miłość, pieniądze, uzdrawianie, zdejmowanie uroków, ochronę, komunikację z duchami i nie tylko. Przekład Karol Wysocki. Białystok: Wydawnictwo Studio Astropsychologii, 2021.

Jóźwiak, Wojciech. Nowy szamanizm. O tym, co magiczne, słowiańskie i archaiczne we współczesnym świecie. Białystok: Wydawnictwo Studio Astropsychologii, 2008.

Kopaliński, Władysław. Słownik symboli. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1991.

Kosiński, Tomasz J. Wiara Słowian. Warszawa: Bellona, 2020.

Kraig, Donald Michael. Magija współczesna. Dwanaście lekcji Wysokiej Sztuki Magicznej. Przekład Maciej Lorenc i Adam Kościuk. Białystok: Wydawnictwo Kobiece, 2020.

Królikowski Janusz. Neopogaństwo. Nowe czasy – stare idee. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 2001.

Lesiv, Mariya. The Return of Ancestral Gods: Modern Ukrainian Paganism as an Alternative Vision for a Nation. Montreal–Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2013.

Malinowski, Bronisław. Dzieła. T. 3: Argonauci zachodniego Pacyfiku. Relacja o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei. Przekład, opracowanie i posłowie Andrzej Waligórski. Przekład Barbara Olszewska-Dyoniziak i Sławoj Szynkiewicz. Warszawa: PWN, 1981.

Malinowski, Bronisław. Dzieła. T. 7: Mit, magia i religia. Red. Andrzej K. Paluch. Przekład Barbara Leś i Dorota Praszałowicz. Warszawa: PWN, 1990.

Miś, Hanna, i Andrzej Miś. Okultyzm, magia i wróżby. Warszawa: Książka i Wiedza, 1982.

Nightshade, Brittany. Księga magii praktycznej. Rytuały i zaklęcia z Księgi Cieni do skutecznej ochrony i osiągania swoich celów. Białystok: Wydawnictwo Studio Astropsychologii, 2020.

„Polish Rodzimowierstwo: Strategies for (Re)constructing a Movement”. In Simpson, Scott. Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe. Eds. Kaarina Aitamurto and Scott Simpson, 112–127. Durham: Acumen, 2013.

„Russian Neopaganism: From Ethnic Religion to Racial Violence”. In Shnirelman, Victor A. Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe. Eds. Kaarina Aitamurto and Scott Simpson, 62–71. Durham: Acumen, 2013.

Season 4-Episode 1 – From Russia with Magic: Natasha Helvin. Accessed December 17, 2021. https://thothermes.com/episodes/season-4-episode-1-from-russia-with-magic-natasha-helvin/.

Skrylnikov, Pavel. „The Church Against Neo-Paganism”. Accessed December 18, 2021. https://web.archive.org/web/20170707165114/http:/intersectionproject.eu/article/society/church-against-neo-paganism.

Słownik języka polskiego. T. 2: L–P. Red. Mieczysław Szymczak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992.

Stepanova, Natalia. Wielka księga sekretnych zaklęć rosyjskich szeptuch. Miłość, bogactwo i odzyskanie zdrowia. Przekład Beata Bogdanowicz. Białystok: Wydawnictwo Studio Astropsychologii, 2020.

Tymieniecka-Suchanek, Justyna. Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. W kręgu zagadnień ekofilozoficznych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020.


Opublikowane : 2023-12-29


OjcewiczG. (2023). Zwierzęta w rytuałach rosyjskiej czarnej magii w koncepcji Natashy Helvin. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (2 (12), 1-24. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2023.12.08

Grzegorz Ojcewicz  gojcew@poczta.onet.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5909-270X

Grzegorz Ojcewicz — dr hab. [PhD], investigative philologist, literary scholar, theoretician and practitioner of artistic translation. An expert on the lives and creative work of Ivan Bunin, Sergei Yesenin, Saint Mother Mary of Paris, Saint Dorothea of Montau, Georgy Efron and Marina Tsvetaeva. Researcher of the twentieth-century Russian emigration, the history of the Teutonic Order, Russia and the Soviet Union. Author of more than 500 publications. Former associate professor of the Police Academy in Szczytno and the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. His most recent publications include Wstęp do filologii śledczej. Wybór tekstów z lat 2008–2020 (2021) [Introduction to Forensic Philology. A selection of texts from 2008–2020] and an authorised translation of Święte zwierzęta [Holy Animals] by a Russian eco-theologian and eco-philosopher Tatiana Goricheva, published in late 2022. In early 2023 he released two authorised translations of her books, Córki Hioba. Chrześcijaństwo a feminizm [Job’s daughters. Christianity and feminism] and Prawo-sławie a postmodernism [Eastern Orthodoxy vs Postmodernism]. The translation of Pośmiertne pouczenia i proroctwa św. Nila z Athos [Posthumous Teachings and Prophecies of Saint Nil of Mount Athos] was published in spring 2023 and a study on translations of 1941–1944 literary works by Georgii Efron entitled Rododendron na Alasce [Rhododendron in Alaska] was released in autumn. E-mail: grzegorz.ojcewicz@uwm.edu.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).