I zwierzęta mają historię… O książce Érica Barataya

Anna Barcz
http://orcid.org/0000-0002-8687-5259


Abstrakt

 

 Opublikowane : 2015-12-23


BarczA. (2015). I zwierzęta mają historię… O książce Érica Barataya. Zoophilologica, (1), 309-316. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4817

Anna Barcz 
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej  Polska
http://orcid.org/0000-0002-8687-5259

Anna Barcz  – dr, adiunkt w Katedrze Anglistyki ATH w Bielsku-Białej, współpracownik Instytutu Badań Literackich PAN; pracę doktorską na temat ekokrytyki w literaturze napisała pod kierunkiem prof. Ryszarda Nycza; absolwentka (w ramach MISH) filozofii i  anglistyki na Uniwersytecie  Warszawskim. Interesuje się estetyką i  poetyką zwierząt w tekstach kultury oraz ekokrytyką.